Opere
opere di Spinoza

Biblioteca di Spinoza
libri posseduti dal filosofo

Testi
testi su Spinoza, polemica antispinozista, storia dello spinozismo

Lessici
lemmi di opere enciclopediche e lessici specifici
Autori
elenco degli autori presenti nell'archivio

archivio/biblioteca di spinoza/De Historie van sijn majesteyt Karel de II.

De Historie van sijn majesteyt Karel de II.

testo nederlandeseAutore: Bos, Lambert van den

Titolo: De Historie van sijn majesteyt Karel de II. van dien name, koning van Engelandt, Schotlandt, V[r]anckrijck en Ierlandt, beschermer des geloofs... uyt het Engels in het Nederduyts vertaelt, door L. v. Bos; hier is noch by-gevoeght, Herstelde zeeg-triomf, van Karel de Tweede, door verscheyde voornaemste poėten van Hollandt

Pubblicazione: te Dordrecht, voor Abraham Andriesz., 1660

Descrizione: XXII, 208, 80 pp.; in-12°.


Biblioteca di Spinoza: Libro posseduto da Spinoza registrato nell'inventario del 1677 con la seguente descrizione notarile "38 - Historie van Karel de II.".
Un'altra identificazione possibile della Historie van Karel de II. potrebbe essere la seguente: Ed.: Lloyd, David, Konincklijcke beeltenis, ofte Waerachtige historie van Karel de II. Koninck van groot Britannien, Vranckrijck en Ierlandt, beschermer des geloofs: vervatende een volkomen verhael van al het gene sich omtrent de doodt van Karel de I. de geboorte, opvoeding, vlucht, ballinckschap, en herstelling van Karel de II. heeft toegedragen; en door-wrocht met een volkomen historie van de Hertogen van Iorck en Glocester uyt het Engels van een oogh-getuyge vertaelt, en doorgaens met naerder aenmerckingen verbetert, en vermeerdert, tot op den tegenwoordigen tijdt toe. Door L. v. Bos; hier is noch by-gevoeght, Herstelde zeeg-triomf van Karel de Tweede, te Dordrecht, voor Abraham Andriesz, 1661.


Risorse digitali del testo

Localizzazione del testo

Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam) Ed.: Lloyd, David, Konincklijcke beeltenis, ofte Waerachtige historie van Karel de II. Koninck van groot Britannien, Vranckrijck en Ierlandt, beschermer des geloofs: vervatende een volkomen verhael van al het gene sich omtrent de doodt van Karel de I. de geboorte, opvoeding, vlucht, ballinckschap, en herstelling van Karel de II. heeft toegedragen; en door-wrocht met een volkomen historie van de Hertogen van Iorck en Glocester uyt het Engels van een oogh-getuyge vertaelt, en doorgaens met naerder aenmerckingen verbetert, en vermeerdert, tot op den tegenwoordigen tijdt toe. Door L. v. Bos; hier is noch by-gevoeght, Herstelde zeeg-triomf van Karel de Tweede, te Dordrecht, voor Abraham Andriesz, 1661.
Radboud Universiteit Nijmegen () Ed.: Lloyd, David, Konincklijcke beeltenis, ofte Waerachtige historie van Karel de II. Koninck van groot Britannien, Vranckrijck en Ierlandt, beschermer des geloofs: vervatende een volkomen verhael van al het gene sich omtrent de doodt van Karel de I. de geboorte, opvoeding, vlucht, ballinckschap, en herstelling van Karel de II. heeft toegedragen; en door-wrocht met een volkomen historie van de Hertogen van Iorck en Glocester uyt het Engels van een oogh-getuyge vertaelt, en doorgaens met naerder aenmerckingen verbetert, en vermeerdert, tot op den tegenwoordigen tijdt toe. Door L. v. Bos; hier is noch by-gevoeght, Herstelde zeeg-triomf van Karel de Tweede, te Dordrecht, voor Abraham Andriesz, 1661.
Rijksuniversiteit Groningen (Groningen) Ed. te Dordrecht, voor Abraham Andriesz., 1660.
Universiteit Leiden () Ed.: Lloyd, David, Konincklijcke beeltenis, ofte Waerachtige historie van Karel de II. Koninck van groot Britannien, Vranckrijck en Ierlandt, beschermer des geloofs: vervatende een volkomen verhael van al het gene sich omtrent de doodt van Karel de I. de geboorte, opvoeding, vlucht, ballinckschap, en herstelling van Karel de II. heeft toegedragen; en door-wrocht met een volkomen historie van de Hertogen van Iorck en Glocester uyt het Engels van een oogh-getuyge vertaelt, en doorgaens met naerder aenmerckingen verbetert, en vermeerdert, tot op den tegenwoordigen tijdt toe. Door L. v. Bos; hier is noch by-gevoeght, Herstelde zeeg-triomf van Karel de Tweede, te Dordrecht, voor Abraham Andriesz, 1661.

Altro