INDICE DETTAGLIATO

Epistola dedicatoriap. 3nn
Index capitum horum quatuor librorump. 8nn
Index libri primip. 8nn
Index libri secundip. 9nn
Index libri tertiip. 12nn
Index libri quarti, qui est de magiap. 13nn
Cap. I. Quicquid est in effectibus esse et in causis: ideoque elementa ac mundum sentirep. 1
Cap. II. Argumenta nulla contra primam propositionem militarep. 2
Cap. III. Perperam a Lucretio sensum rebus auferri; peius a Galeno et quid hac de re sapientiores senserintp. 6
Cap. IV. Sensum esse perceptionem passionis cum discursi rei existentis actu; et non potentiae purae informationem; eiusque differentiap. 11
Cap. V. Ex actionibus, passionibusque entium, omnia sentire ostenditur, ac sine sensu mundum esse chaos; nec generationem nec corruptionem fierip. 14
Cap. VI. Rerum operationes, in quibus ipsarum manifestatur sensus, non a Deo, nec ab angelis, nec ab anima mundi, nec ab intellectu agente ut alii opinantur, sed ab ipsis formis naturalibus at: non sine Deo fierip. 16
Cap. VII. Instinctum esse impulsum sentientis naturae, et qui instinctu res agi ponunt, sensu ponant oporterep. 21
Cap. VIII. Quacunque accidentia ab instinctu fiunt, effectus esse sensus partium, totiusque mundip. 25
Appendixp. 30
Cap. IX. Cuncta entia abhorrere vacuum: ergo sentire, mutuoque gaudere contactu, mundumque animal essep. 35
Caput X. Dari vacuum violenter, non naturaliter et sensum rerum comprobari contra Aristotelem utrinquep. 37
Cap. XI. Omnem naturam sentire, si vacuum prohibet, contra Peripateticosp. 39
Cap. XII. Spatio sensum attractivum inesse, ac potius a rebus amari quam odio haberip. 40
Cap. XIII. Mundum esse animal mortale, et quid extra ipsum esse queatp. 43
Liber secundusp. 48
Cap. I. Quae et quomodo dicenda remanentp. 48
Cap. II. De sensu materieip. 48
Cap. III. Neque animam, neque sensum, neque formam ullam de materiae sinu educi, sed ab agentibus effundi causisp. 52
Cap. IV. Ex fabrica et origine animalis, animan esse spiritum tenuem, calidum, mobilem, aptum pati, proptereaque sentirep. 54
Cap. V. Spontaneas generationes, earumque eventus idem ostenderep. 57
Cap. VI. Stulte Aristotelem generantis motioni, animae productionem et corporis fabricam committterep. 60
Cap. VII. Mortem, aliasque passiones animalis idem declararep. 62
Cap. VIII. Entia omnia ab igne motum habere, animamque motivam esse spiritum calidump. 67
Cap. IX. Eundem spiritum esse animam cognoscentem irascibilem, et concupiscibilem, et motricem, contra Galenump. 70
Cap. X. Ex concoctione, nutritione, augmento et decremento, spiritum esse animam: operarique ut principale agens,, nec posse ab anima regi, nisi ipse sentiat perceptump. 80
Cap. XI. Diversos modos sentiendi significandique, ostendere unicum sensum in omni rep. 83
Cap. XII. Omnes sensus esse tactus: at sensoria et sentiendi modos differrep. 87
Cap. XIII. Ossa, pilos, nervos, sanguinem et spiritum, omnes sentire contra Aristotelemp. 94
Cap. XIV. Positio Aristotelicorum de sensu, sensoriis, et sensationep. 99
Cap. XV. Non fieri sensationem informatione, nec perfectiva tantum passione, nec extare sensum agentem, nec sensum esse puram potentiam incorpoream, sed ens passibile eorum quae non est, et sentiri mutatione modica et argumentop. 101
Cap. XVI. Si sensus esset potentia passiva incorporea indivisibilis, non posset nisi semel sentire, nec multa, nec contraria simul, nec simulacra eorum, sed corpori tenui mobilique haec omnia convenirep. 110
Cap. XVII. In diversis sensoriis, non potentias diversas informatrices, sed unum eundem spiritum corporeum sentire et conferre obiecta, quia idem obambulat omnia organa: et non dari sensum communem, ut Aristoteles scribitp. 114
Cap. XVIII. Animam non esse corporis formam, sed dominam et accolam: excepta mente humanap. 117
Cap. XIX. Peripateticos ex una anima indivisibili plures partes efficere, aut animas, aut facultates, differentesp. 119
Cap. XX. Memoriam in sentiente spiritu reponendam, eundemque sentire et recordarip. 123
Cap. XXI. Eandem animam sentientem et memorativam esse imaginativam, et discursivamp. 126
Cap. XXII. Sensum, intellectumque, Aristoteli notum, esse idem; et universale ab utrisque et particulare cognosci; nec ulla ratione sua Aristoteli ponendum esse intellectum incorporeum separatum et immortalemp. 131
Cap. XXIII. Esse in brutis sensum, memoriam, disciplinam, discursum et intellectum universalis, sed non divinorum sicut in homine: qui praestat eis etiam in omnibus actibus et quarep. 138
Cap. XXIV. De anima humana sententiae variaep. 143
Cap. XXV. De immortalitate ac divinitate hominis, eiusque summo bonop. 145
Cap. XXVI. Praeparatio ad immortalitatem animi lucidandam. Omnia entia esse et operari tanquam instrumenta primae sapientiae, summumque bonum esse in aeternitatem conservari, omniaque hoc appetere, et suo consequi modop. 156
Cap. XXVII. Ex imitatione Auctoris naturae, cognoscitur homo illi convenirep. 164
Cap. XXVIII. Respondetur Pythagoricis, aliisque opinantibus de anima humanap. 166
Cap. XXIX. Responsio et epilogus operationum demonstrantium hominis immortalitatem, ac divinitatemp. 170
Cap. XXX. Sensum esse cognitionem veram, abditam vel additam, memoriam languidam, discursum extraneum, intelligentiam remotam, omnesque communes esse menti humanae ac spiritui, ipsamque huius esse formam et immortalitatem; respondeturque argumentis praecedentibus contra eius immortalitatemp. 174
Cap. XXXI. De oblivione et deceptione mentis, et vitiis et virtutibus, et physionomiap. 188
Cap. XXXII. Num anima mundi existatp. 193
Liber tertiusp. 197
Cap. I. Coelum, stellasque, ignis natura constare, ac sentirep. 197
Cap. II. Coelum stellasque motu regulari, irregularique a propria virtute sensitiva conservationis propriae gratiae ferri omnes singulasquep. 200
Cap. III. Coelum propria virtute moveri, stellasque a seipsis intra coelum, ac fortasse angelicas mentes illis inditas esse, ad actus, etc.p. 206
Cap. IV. De stellarum sensu, et accolis earum, et cur celantur nobisp. 208
Cap. V. De sensu lucis et ignis et tenebrarum et frigoris et terraep. 211
Cap. VI. De sensu aeris, et ventorum, sensui spiritus animalis consimilip. 216
Cap. VII. Aerem esse spiritum communem, et deferre scientiam spirituum animalibus inclusorum ab altero in alterump. 218
Cap. VIII. De prophetia animalium, et hominum, et exipsarum differentia hominis divinitatem agnoscip. 221
Cap. IX. Aerem affici rebus praesentibus futurisque, atque nobis communicarep. 225
Cap. X. De sagacitate melancholicorum purorum et impurorum; et de daemonoplexia, et consensu aeris nobiscump. 231
Cap. XI. Prophetiam naturalem in spiritu, supernaturalem in mente fieri, et properam ab Aristotele et Galeno confundi; et de sybillis et pythonicisp. 235
Cap. XII. Omnes aquas, liquoresque sentire, et de sympathia et antipathia ipsorump. 241
Cap. XIII. De sensu lapidum et metallorum, et de amicitia et odiop. 247
Cap. XIV. De plantarum sensu, sympathia et antipathia mutua et alias ad resp. 251
Appendix. De remora detinente navimp. 258
Liber quartus. Qui est de magiap. 260
Cap. I. De magia in communi, eiusque divisionep. 260
Cap. II. Ad magiam coelestem requiri amicitiam Dei et fidem, et quomodo, et qualem, et in quibus, unde miracula fiant supra naturamp. 263
Cap. III. Miracula facta absque Deo, non vere esse miracula, sed naturalis magiae opera, aut Diaboli, aut astutiae imperitos ludificantisp. 271
Cap. IV. Miracula circulatorum ludos esse astutia confictos, multamque sapientiam continere: et discrimen inter vera apparentiaque miraculap. 278
Cap. V. De magia Diaboli silendum esse, et aemulam esse divinae, et naturae viribus occultis innitip. 281
Cap. VI. Scientias artesque omnes naturali magiae servire, sed quasdam magisp. 282
Cap. VII. De naturalibus affectibus, quos movet magus, ut perficiat opus suump. 283
Cap. VIII. Magia naturalis ad prolatandam et breviandam vitam in universalip. 285
Cap. IX. In cadaveribus sensum reperiri, et de putredinep. 295
Cap. X. In rebus diu consumptis remanere sensum antecedentem, et recentem; experimenta mirifica ad magiamp. 299
Cap. XI. Non modo remanere sensum absente aut consumpto sentiente, unde deciditur: sed etiam multiplicari et alia in se convertere: comprobatur in morsu Appulae Araneae, et canis rabidi, aperiturque mirabilis quaedam latens magia, nulli hucusque notap. 303
Cap. XII. In lege leprae Moysen docere sensum affectumque communicari et multiplicari in res dissimillimas et distantes, consensumque comprobarep. 315
Cap. XIII. Universales canones ad inveniendam introductionem et immutationem affectuump. 318
Cap. XIV. Canones, quibus animalia, plantae et mineralia ad magicum usum applicanturp. 321
Cap. XV. Ex oculis manare vim immutativam, et per consensum activamp. 326
Cap. XVI. Mirificas apparentias per artem fieri, utente natura in visionep. 328
Appendix.p. 333
Cap. XVII. Sonos qua motus et qua signa vim magicam mirificam certamque continerep. 335
Cap. XVIII. Verba vim in absentes res habere; sed saepe daemones dolose intervenirep. 340
Cap. XIX. Magia ad generationemp. 345
Cap. XX. Necessariam mago optimo astrologiam esse, et de eius virtute, veritate, et usup. 355
Epilogus. De sensu universip. 370