INDICE DETTAGLIATO

Licentia romanap. 2nn
Approbatio et licentia parisiensisp. 2nn
Epistola dedicatoria cardinali Richeliaeop. 3nn
Index capitump. 7nn
Index libri primip. 7nn
Index libri secundip. 8nn
Index libri tertiip. 10nn
Index libri quarti, qui est de magiap. 11nn
Index paragraphorum defensionis libri de sensu rerump. 13nn
Extract du privilege du Royp. 15nn
Typographus ad lectoremp. 16nn
Liber primusp. 1
Cap. I. Quicquid est in effectibus esse et in causis: ideoque elementa ac mundum sentirep. 1
Cap. II. Argumenta nulla contra primam propositionem militarep. 2
Cap. III. Perperam a Lucretio sensum rebus auferri; peius a Galeno et quid hac de re sapientiores senserintp. 5
Cap. IV. Sensum esse perceptionem passionis cum discursi rei existentis actu; et non potentiae purae informationem; eiusque differentiap. 8
Cap. V. Ex actionibus, passionibusque entium, omnia sentire ostenditur, ac sine sensu mundum esse chaos; nec generationem nec corruptionem fierip. 9
Cap. VI. Rerum operationes, in quibus ipsarum manifestatur sensus, non a Deo, nec ab angelis, nec ab anima mundi, nec ab intellectu agente ut alii opinantur, sed ab ipsis formis naturalibus at: non sine Deo fierip. 11
Cap. VII. Instinctum esse impulsum sentientis naturae, et qui instinctu res agi ponunt, sensu ponant oporterep. 14
Cap. VIII. Quacunque accidentia ab instinctu fiunt, effectus esse sensus partium, totiusque mundip. 17
Appendixp. 19
Cap. IX. Cuncta entia abhorrere vacuum: ergo sentire, mutuoque gaudere contactu, mundumque animal essep. 22
Caput X. Dari vacuum violenter, non naturaliter et sensum rerum comprobari contra Aristotelem utrinquep. 23
Cap. XI. Omnem naturam sentire, si vacuum prohibet, contra Peripateticosp. 24
Cap. XII. Spatio sensum attractivum inesse, ac potius a rebus amari quam odio haberip. 25
Cap. XIII. Mundum esse animal mortale, et quid extra ipsum esse queatp. 27
Liber secundusp. 30
Cap. I. Quae et quomodo dicenda remanentp. 30
Cap. II. De sensu materieip. 30
Cap. III. Neque animam, neque sensum, neque formam ullam de materiae sinu educi, sed ab agentibus effundi causisp. 33
Cap. IV. Ex fabrica et origine animalis, animan esse spiritum tenuem, calidum, mobilem, aptum pati, proptereaque sentirep. 34
Cap. V. Spontaneas generationes, earumque eventus idem ostenderep. 36
Cap. VI. Stulte Aristotelem generantis motioni, animae productionem et corporis fabricam committterep. 38
Cap. VII. Mortem, aliasque passiones animalis idem declararep. 39
Cap. VIII. Entia omnia ab igne motum habere, animamque motivam esse spiritum calidump. 42
Cap. IX. Eundem spiritum esse animam cognoscentem irascibilem, et concupiscibilem, et motricem, contra Galenump. 44
Cap. X. Ex concoctione, nutritione, augmento et decremento, spiritum esse animam: operarique ut principale agens,, nec posse ab anima regi, nisi ipse sentiat perceptump. 49
Cap. XI. Diversos modos sentiendi significandique, ostendere unicum sensum in omni rep. 51
Cap. XII. Omnes sensus esse tactus: at sensoria et sentiendi modos differrep. 54
Cap. XIII. Ossa, pilos, nervos, sanguinem et spiritum, omnes sentire contra Aristotelemp. 58
Cap. XIV. Positio Aristotelicorum de sensu, sensoriis, et sensationep. 61
Cap. XV. Non fieri sensationem informatione, nec perfectiva tantum passione, nec extare sensum agentem, nec sensum esse puram potentiam incorpoream, sed ens passibile eorum quae non est, et sentiri mutatione modica et argumentop. 62
Cap. XVI. Si sensus esset potentia passiva incorporea indivisibilis, non posset nisi semel sentire, nec multa, nec contraria simul, nec simulachra eorum, sed corpori tenui mobilique haec omnia convenirep. 67
Cap. XVII. In diversis sensoriis, non potentias diversas informatrices, sed unum eundem spiritum corporeum sentire et conferre obiecta, quia idem obambulat omnia organa: et non dari sensum communem, ut Aristoteles scribitp. 69
Cap. XVIII. Animam non esse corporis formam, sed dominam et accolam substantialiter unitam: excepta mente humanap. 71
Cap. XIX. Peripateticos ex una anima indivisibili plures partes efficere, aut animas, aut facultates, differentesp. 73
Cap. XX. Memoriam in sentiente spiritu reponendam, eundemque sentire et recordarip. 75
Cap. XXI. Eandem animam sentientem et memorativam esse imaginativam, et discursivamp. 77
Cap. XXII. Sensum, intellectumque, Aristoteli notum, esse idem; et universale ab utrisque et particulare cognosci; nec ulla ratione sua Aristoteli ponendum esse intellectum incorporeum separatum et immortalemp. 79
Cap. XXIII. Esse in brutis sensum, memoriam, disciplinam, discursum et intellectum universalis, sed non divinorum sicut in homine: qui praestat eis etiam in omnibus actibus et quarep. 83
Cap. XXIV. De anima humana sententiae variaep. 86
Cap. XXV. De immortalitate ac divinitate hominis, eiusque summo bonop. 87
Cap. XXVI. Praeparatio ad immortalitatem animi lucidandam. Omnia entia esse et operari tanquam instrumenta primae sapientiae, summumque bonum esse in aeternitatem conservari, omniaque hoc appetere, et suo consequi modop. 93
Cap. XXVII. Ex imitatione Auctoris naturae, cognoscitur homo illi convenirep. 97
Cap. XXVIII. Respondetur Pythagoricis, aliisque opinantibus de anima humanap. 99
Cap. XXIX. Responsio et epilogus operationum demonstrantium hominis immortalitatem, ac divinitatemp. 101
Cap. XXX. Sensum esse cognitionem veram, abditam vel additam, memoriam languidam, discursum extraneum, intelligentiam remotam, omnesque communes esse menti humanae ac spiritui, ipsamque huius esse formam et immortalitatem; respondeturque argumentis praecedentibus contra eius immortalitatemp. 103
Cap. XXXI. De oblivione et deceptione mentis, et vitiis et virtutibus, et physionomiap. 111
Cap. XXXII. Num anima mundi existatp. 113
Liber tertiusp. 116
Cap. I. Coelum, stellasque, ignis natura constare, ac sentirep. 116
Cap. II. Coelum stellasque motu regulari, irregularique a propria virtute sensitiva conservationis propriae gratiae ferri omnes singulasquep. 118
Cap. III. Coelum propria virtute moveri, stellasque a seipsis intra coelum, ac fortasse angelicas mentes illis inditas esse, ad actus, etc.p. 121
Cap. IV. De stellarum sensu, et accolis earum, et cur celantur nobisp. 122
Cap. V. De sensu lucis et ignis et tenebrarum et frigoris et terraep. 124
Cap. VI. De sensu aeris, et ventorum, sensui spiritus animalis consimilip. 127
Cap. VII. Aerem esse spiritum communem, et deferre scientiam spirituum animalibus inclusorum ab altero in alterump. 128
Cap. VIII. De prophetia animalium, et hominum, et exipsarum differentia hominis divinitatem agnoscip. 130
Cap. IX. Aerem affici rebus praesentibus futurisque, atque nobis communicarep. 131
Cap. X. De sagacitate melancholicorum purorum et impurorum; et de daemonoplexia, et consensu aeris nobiscump. 135
Cap. XI. Prophetiam naturalem in spiritu, supernaturalem in mente fieri, et perperam ab Aristotele et Galeno confundi; et de sybillis et pythonicisp. 138
Cap. XII. Omnes aquas, liquoresque sentire, et de sympathia et antipathia ipsorump. 141
Cap. XIII. De sensu lapidum et metallorum, et de amicitia et odiop. 145
Cap. XIV. De plantarum sensu, sympathia et antipathia mutua et alias ad resp. 147
Appendix. De remora detinente navimp. 151
Liber quartus. Qui est de magiap. 152
Cap. I. De magia in communi, eiusque divisionep. 152
Cap. II. Ad magiam coelestem requiri amicitiam Dei et fidem, et quomodo, et qualem, et in quibus, unde miracula fiant supra naturamp. 154
Cap. III. Miracula facta absque Deo, non vere esse miracula, sed naturalis magiae opera, aut Diaboli, aut astutiae imperitos ludificantisp. 158
Cap. IV. Miracula circulatorum ludos esse astutia confictos, multamque sapientiam continere: et discrimen inter vera apparentiaque miraculap. 162
Cap. V. De magia Diaboli silendum esse, et aemulam esse divinae, et naturae viribus occultis innitip. 164
Cap. VI. Scientias artesque omnes naturali magiae servire, sed quasdam magisp. 165
Cap. VII. De naturalibus affectibus, quos movet magus, ut perficiat opus suump. 166
Cap. VIII. Magia naturalis ad prolatandam et breviandam vitam in universalip. 167
Cap. IX. In cadaveribus sensum reperiri, et de putredinep. 173
Cap. X. In rebus diu consumptis remanere sensum antecedentem, et recentem; experimenta mirifica ad magiamp. 175
Cap. XI. Non modo remanere sensum absente aut consumpto sentiente, unde deciditur: sed etiam multiplicari et alia in se convertere: comprobatur in morsu Appulae Araneae, et canis rabidi, aperiturque mirabilis quaedam latens magia, nulli hucusque notap. 177
Cap. XII. In lege leprae Moysem docere sensum affectumque communicari et multiplicari in res dissimillimas et distantes, consensumque comprobarep. 184
Cap. XIII. Universales canones ad inveniendam introductionem et immutationem affectuump. 186
Cap. XIV. Canones, quibus animalia, plantae et mineralia ad magicum usum applicanturp. 187
Cap. XV. Ex oculis manare vim immutativam, et per consensum activamp. 190
Cap. XVI. Mirificas apparentias per artem fieri, utente [utentem] natura in visionep. 191
Appendix.p. 194
Cap. XVII. Sonos qua motus et qua signa vim magicam mirificam certamque continerep. 195
Cap. XVIII [XVII]. Verba vim in absentes res habere; sed saepe daemones dolose intervenirep. 198
Cap. XIX. Magia ad generationemp. 201
Appendix ad cap. 19 in quarto librop. 217
Cap. XX. Necessariam mago optimo astrologiam esse, et de eius virtute, veritate, et usup. 219
Epilogus. De sensu universip. 228
Defensio libri sui De sensu rerum
Index paragraphorum defensionis libri de sensu rerump. 13nn
Typographus ad lectoremp. 16nn
Primum assertum, ex Apostolo et Bernardop. 3
Secundum assertum, ex D. Augustino et D. Thomap. 4
Tertium assertum ex D. Augustinop. 6
Assertum quartum, ex SS. Augustino et Thomap. 7
Assertum quintump. 7
Prima ratio pro sensu rerum ex animatione brutorump. 9
Secunda ratio, ex communis usus in animalibus, et elementi exercitio: I. Ex conservationep. 13
Tertia ratio ex animatorum cum elementis similitudine in motup. 15
Quarta ratio ex generatione et corruptionep. 16
Quinta ratio ex fuga vacui, eiusque aversationep. 17
Sexta ratio ex appetitivo, et potestativo, concessis concludens dari etiam sensitivum in rebusp. 17
Septima ratio, ex perfectionep. 18
Octava ratio, ex spontanea rerum distinctione per motum spontaneump. 18
Nona inductive ex sensu elementatorum et sympathia et antipathia rerump. 18
Ratio decima, ex sensu principiorum activorump. 20
Secunda phalanx probationum, ex auctoritate magnorum philosophorump. 20
Tertia phalanx probationum ex argumentatione theologicap. 27
Prima probatio, ex imagine vel vestigio Sanctae Trinitatis in cunctis rebusp. 27
Secunda probatio ex trinis obiectis primalitatum, unitis facultatibusp. 30
Tertia probatio ex amore entisp. 30
Quarta ex rerum bonitate intrinsecus amata ergo praenota amantibus, ergo etc.p. 32
Quinta ex vita omnium communi, et privatap. 32
Sextum ex eo, quod mundus est Dei statua, et simulacrump. 33
Ratio septima ex testimonio Divinitatis in rebus, et S. Theologia firmitatep. 33
Confirmatio argumenti ex eo, quod Deus est ita in omnibus potenter, sapienter, et amorose, ut omnia videantur quibusdam literatis Deus; ideoque oportere participium primalitatum rebus concederep. 35
Ratio octava, ex animatorum particularium sensu, iuxta S. Textump. 37
Ratio nona ex passione animastica morborum in pannis et pellibus, et parietibus; qua videntur non sentire, et tamen naturaliter sentire convincunturp. 42
Probatio decima ex eo, quod omnes creaturae, sentiunt, amant, obediunt, laudant, benedicunt, naturaliter pro modulo quaeque suo, Deum Creatorem, et Gubernatorem, iuxta sensum S. Scripturarump. 44
Dua oppositiones contra vim decimae probationisp. 46
Responsio ad primamp. 46
Responsio ad secundamp. 50
Quarta phalanx argumentorum, ex auctoritate Theologorum, tam dogmaticorum, quam scholasticorum, expresse, vel per necessariam consequentiam, rebus cunctis sensum inesse consistentiump. 52
Ex Dyonisio divinissimo Apostoli Pauli discipulop. 52
Ex Gregorio Theologop. 54
Ex magno Athanasiop. 54
Ex Basilio Magno, et Chrysostomop. 56
Ex S. Ambrosio doctorum primatep. 57
Ex S. Gregorio Nyssenop. 58
Ex Lactantio Firmianop. 59
Ex S. Clemente S. Pontifice Romanop. 60
Ex S. Irenaeo Episcopo Lugdunensip. 60
Ex Clemente Alessandrinop. 61
Ex Eusebio Caesariensip. 61
Ex Thoma Caietano Cardinalep. 62
Ex Adamantio Origenep. 63
Ex Divo Aurelio Augustino Episcopo, magno Ecclesiae Doctorep. 66
Ex D. Hyeronimo, Presbytero Ecclesiae Doctorep. 69
Ex D. Bonaventura, Ecclesiae Doctore Seraphicop. 70
Ex Durando Episcopo Dominicano Doctore solidissimop. 72
Ex Ioanne Scoto Franciscano Academiae Principep. 73
Ex B. Alberto Magno, S. Thomae praeceptore, philosopho, et Theologo eminentep. 74
Ex S. Thomae Ecclesiae Doctore Angelico, magistro academiae Praedicatorump. 77
Conclusiop. 84
Responsio ad argumenta principaliap. 84
Conclusio postrema universalisp. 92