INDICE DETTAGLIATO

Liber primus. Iuxta propria principiapag. 1
Proemium
Quid sit ars medica, et quot indiget scientiispag. 1
Cap. I.
Art. I. De hominis ex quatuor partibus compositione, harumque mutua utilitatepag. 2
Cap. II.
Art. I. De mentis essentiatione, affectibus, vitiis, moribusque, et medelispag. 3
Cap. III.
Art. I. De spiritus constitutione, functionibus, et lesionibuspag. 7
Art. II. De cognitione spiritus functionibusquepag. 8
Art. III. De motivis spiritus functionibuspag. 9
Cap. IV.
Art. I. De humorum constitutione, usu, speciebus, noxa generatimpag. 11
Art. II. De humorum originibus, et constitutionepag. 14
Art. III. De usibus humorum speciatimpag. 16
Cap. V.
Art. I. De solidarum partium multiplici distinctione, et usu, et triplicibus organispag. 17
Art. II. De organis cognoscitivaepag. 18
Art. III. De organi appetitoriis, et quod anima sentiens, appetens, et irascens non sunt temperies cerebri, cordis, et iecoris; nec distinctae loco; nec spiritus plures, sed substantia unuspag. 21
Art. IV. De appetitoriis sine organo, et organicispag. 23
Art. V. De potestatoriispag. 27
Art. VI. De executoriis organispag. 32
Art. VII. De facultatibus organorum tribus, earumque distinctionepag. 33
Liber secundus. Qui est de medicina praeservativa naturalipag. 35
Cap. I.
Art. I. De vita, senio, et morte naturalipag. 35
Cap. II.
Art. I. De praeservativa medicina, ex ingestione alimentorum, ex appetitu, et tempore, et qualitatepag. 37
Art. II. De alimentis ex qualitatibuspag. 38
Art. III. De alimentis eiusdem secundum substantiampag. 40
Cap. III.
Art. I. De medicina praeservativa ex egestione, et primo per inferiorapag. 48
Art. II. In egestionibus solidi et humidis quot sint medico considerandapag. 49
Art. III: De praeservatione ex egestione per superiorapag. 52
Art. IV. De somnopag. 55
Art. V. De seminis egestionepag. 55
Cap. IV.
Art. I. De medicina praerervrativa ex circumstantibus, et primum, ex caelo, aere, et aquispag. 57
Art. II. De musicapag. 60
Art. III. De exercitiopag. 61
Art. IV. De vestibuspag. 64
Cap. V.
Art. I. De retardando insigniter senio; et de reiuvenescentiapag. 66
Cap. VI.
Art. I. De conservatione per generationempag. 71
Liber tertius. In quo de curativa artificiali generatimpag. 75
Cap. I.
Art. I. Qua ratione curativa medicina contrariatur morbos; ac causas, et sedes morborum idcirco considerandas essepag. 75
Cap. II.
Art. I. Qua ratione, et quae causarum genera, in morbis consideranturpag. 78
Art. II. De causis morborum, et forma morbi, et effectibus cognoscendispag. 81
Cap. III.
Art. I. De morborum sedibus ex symptomatibus, et effectibus cognoscendis generatimpag. 82
Art. II. De symptomatibus speciatimpag. 83
Art. III. De effectibuspag. 87
Cap. IV.
Art. I. De morborum formispag. 88
Art. II. De destillationepag. 88
Art. III. De obstructionepag. 90
Art. IV. De relaxationepag. 92
Art. V. De inflammatione et febrepag. 92
Art. VI. De putredinepag. 96
Art. VII. De ulcerationepag. 98
Art. VIII. De infrigidationepag. 103
Art. IX. De ariditatepag. 103
Art. X. De immobilitatepag. 103
Art. XI. De inflatione, et pestepag. 104
Art. XII. De forma morborum spiritus animalis, et mentis per accidenspag. 106
Cap. V.
Art. I. De applicatione medicinae, et cruditate, et coctionepag. 111
Liber quartus. In quo de observationibus medicis, ad curam, et prognosticum spectantibuspag. 113
Cap. I.
Art. I. De crisibuspag. 113
Art. II. Epilogus, et correctio iatromathematicae Hermetis, et Galenipag. 115
Cap. II.
Pars I.
Art. I. Quibus morbis crises, et qua conveniant, et quando, ex proximis causispag. 116
Art. II. De crisibus salutaribus, et exitialibus, et mediispag. 119
Art. III. De signis communibus praecedentibus quamcunque crisin; et de duplici crisi, scilicet per abscessum, et excretionempag. 120
Art. IV. De abscessum criticorum signis, et locis, et differentiis, et usibuspag. 121
Pars. II.
Art. I. Critica excretio in quibus, et quando, et quotuplexpag. 122
Art. II. De crisi per sanguinempag. 122
Art. III. De crisi per sudorempag. 124
Pars III.
Art. I. Ex urinis iudicia. Et primo de urinae essentia, et qualitate, iuxta aetates, et temperamentapag. 126
Art. II. Ex colore albo, et consistentiae qualitate iudiciumpag. 127
Art. III. De colore nigro, et consistentia, et qualitatepag. 127
Art. IV. De colore livido, etcpag. 128
Art. V. De rubea, et rufa, et suae consistentiae qualitatibuspag. 128
Art. VI. De viridi iudiciumpag. 129
Art. VII. De pallida, et citrina iudiciumpag. 129
Art. VIII. De subrubra, et vinosa iudiciumpag. 130
Art. IX. Ex consistentia, et contentis in urina, iudiciumpag. 130
Art. X. De hypostasi urinae iudiciumpag. 131
Art. XI. De urina mulierum, et bestiarumpag. 133
Appendixpag. 133
Art. XII. De crisi per urinaspag. 134
Pars IV.
Art. I. De crisi per alui deiectionespag. 134
Art. II. De crisi per vomitumpag. 137
Art. III. De crisi per sputapag. 138
Art. IV. An sint aliae: et de die, et hora futurae crisis, praedicendapag. 140
Appendixpag. 141
Cap. III.
Pars I.
Art. I. De pulsibus. Pulsum esse actum vitalem spiritus animalis, et actionem ad vitae conservationem, et refectionem, non temperiei viscerum; neque incorporeae facultatis, et cur variatur ad spiritus varietatem: non autem sistitur ad eius, vel mentis voluntatempag. 141
Art. II. De usu pulsationis, et partium eius in corde, et arteriis. Item de modo, et causis, et ortu ex capite, et concausis, varietate, et instrumentis, et activo principiopag. 144
Art. III. Plures esse utilitates dilatationis, et compressionis, quam medicis ponuntur: nec potiores esse, quae ipsis videntur potiores, sed e contrapag. 150
Pars II.
Art. I. Principia doctrinalia agnoscendi pulsum in medico, et aegroto; et quomodo cognoscantur partes pulsus, et quotiespag. 151
Art. II. Differentias pulsuum non modo sex, quae medicis ponuntur, sed usque novem, et plures numerari, nec inutiliter; et quid indicent, summatim singulae in nostro dogmatepag. 153
Art. III. De pulsuum mediocritatibus in sanis, et in aegrotis simpliciter, et secundum unumquemque hominem, et de speciebus varietatis a diversis speciebus, et causis partialibus: unde notitia locupletatur omnis pulsationispag. 154
Art. IV. Ratio cognoscendi sensualiter omnes pulsus differentias, et complendi per discursum quae minus patentpag. 157
Pars III.
Art. I. De passionibus formalibus pulsus tribus, et primo de rhythmo, et eius cognoscendi rationepag. 161
Art. II. De ordine, et de ordinatione: aequalitate, et inaequalitate: rationes et divisionespag. 162
Art. III. De inaequalitate plurali divisio, et definitiopag. 162
Art. IV. De inaequali singulari in uno digitopag. 163
Art. V. De inaequali singulari in pluribus partibus arteriae sub pluribus digitispag. 163
Appendix. De inaequali, et situ arteriaepag. 166
Art. VI. De complicatis inaequalibuspag. 166
Pars IV. De causis primariis pulsuspag. 167
Art. I. Causas pulsus primarias tres medicis videri tantum: et quomodo combinenturpag. 167
Art. II. Sex causas differentiarum pulsus esse agnoscendas, nec de tribus medicos sufficienter, nec rationabiliter loquutos essepag. 169
Art. III. De pulsuum differentiis simplicibus, quatenus ab agente spiritu eduntur, sensatissime rationes in nostro dogmate pandunturpag. 171
Art. IV. De eisdem ex instrumentali causapag. 175
Art. V. De eisdem ex formali causa, varietate, et usupag. 176
Art. VI. De eisdem ex causa materialis; quae et inaequales miscetpag. 177
Art. VII. Ex predictis causis inaequalitates oriri, praesertim materiali, in sanis, et aegris, et qua rationepag. 178
Art. VIII. Medicos nec veras, nec sufficientes inaequalitatis pluralis pulsuum causas afferrepag. 179
Art. IX. Quid recte, quid perperam de inaequalitate singulari, tradiderunt medici. Et ratio verapag. 180
Art. X. Examen causarum pulsuum complicatarum medicis, et quas nos tradimuspag. 182
Pars V. De prognostico ex pulsibuspag. 183
Art. I. Divinationem ex pulsu, et voce, et respiratione, fieri posse de ingenio, viribus, et agritudine, et affectibus moralibus, et agritudinalibus, et quomodopag. 183
Art. II. Confirmatio causarum pulsuum, et prognosis ex dolore, et morbis analogis, et pharmacispag. 186
Art. III. Quid significent singulae differentiae, et rhythmus in nostro dogmate prognosticantibuspag. 187
Art. IV. Quid significent inaequalitates plurales, singulares, ordinatae, deordinatae; simplices, et mistae in prognosticispag. 191
Pars VI.
Art. I. De pulsibus omnium febrium generatim, et qua fiant rationepag. 192
Art. II. Quae passiones morbificae quos edant pulsus generatimpag. 194
Art. III. De pulsibus inflammatione varia affectispag. 195
Art. IV. De pulsibus morborum a destillatione, et obstructionepag. 196
Art. V. Ex pharmaco pulsus confirmantes dogmapag. 197
Art. VI. De pulsibus a putredinepag. 198
Art. VII. De pulsibus ab inflationepag. 198
Art. VIII. In affectibus cordis qui pulsus. Et correctio medicorumpag. 199
Pars VII.
Art. I. De praesagio crisis ex pulsibuspag. 200
Cap. IV.
Art. I. De respirationepag. 201
Cap. V.
Art. I. De praesagio ex somno, et vigiliapag. 205
Cap. VI.
Art. I. De praesagio ex motibus arbitrariispag. 206
Art. II. De minutione motuspag. 207
Art. III. De privatione motuspag. 208
Art. IV. De vitiato motupag. 209
Art. V. Argumenta prognostici ex decubitupag. 210
Cap. VII.
Art. I. Prognosis ex toto, et partibus secundum praedicamentapag. 211
Art. II. Argumenta a calorepag. 212
Art. III. Argumenta a frigiditatepag. 212
Art. IV. Argumenta ab humiditate, et siccitatepag. 213
Art. V. Argumenta prognosticorum a colorepag. 213
Art. VI. Argumenta ab hypochondriispag. 214
Art. VII. Argumenta prognosis a facie, et aspectupag. 215
Art. VII. Argumenta ex linguae passionibuspag. 216
Cap. VIII.
Art. I. Argumenta vitae et mortis, et mutationum a cognoscitivi accidentibus morbosispag. 217
Art. II. A passionibus memoriae, rationis, imaginativaepag. 219
Cap. IX.
Art. I. Prognosis mutationum, et vitae, et mortis ex appetitivi accidentibus in aegrotispag. 222
Art. II. Ex nutritione, et innutritionepag. 223
Art. III. A voluptate, et dolorepag. 224
Art. IV. A coctionibus, et cruditatibuspag. 226
Cap. X.
Compendium cuiuscunque prognosticipag. 226
Liber quintus. In quo de medicamentis simplicibus, multicipliter agnoscendi, et applicandis, etc.pag. 231
Cap. I.
Art. I. Qualitates medicaminum simplicium duas activas calorem, et frigus: et duas passivas producere, scilicet humiditatem, et siccitatem: atque has non agere, nisi mistura: sed agi. Et quomodo aliter in medicina considerantur ista, hoc est solum ab effectu in corpore humano; et aliter in se, et de activorum gradibus, et cur multa medicamentapag. 231
Art. II. Calorem differre a se subiecti gratia, robore, ac copia: et qui calor cui operationi a medico intentae deseruit: idem de frigore, et passivis qualitatibus, et quomodo res calidae quinque de causis frigefaciant corpus humanum. Similiter, et planetae, et omne calefaciens esse actu calidum: nec recte de calore, et frigore in potentia, et in actu, medicos loquutos esse, nec Aristotelicospag. 236
Art. III. Virtutes occultas medicamentorum, quae ab elementis corporaliter non insunt, ex primalitatibus oriri: et sympathiam, et antipathiam rerum ad sidera, et mundi plagas, et ad certos humores, et membra corporis humani, nec a daemone, et sidere, sed in rerum formis, et qualitatibus, instrumentis, et vasis primalitatum. Et quid Platonici, et alii non attigeruntpag. 240
Cap. II.
Art. I. Inquirendas esse medicinalium simplicium virtutes proficuas, noxiasque ex decem rerum categoriis generaliter. Ac speciatim traduntur quinque regulae, quibus quaelibet res suo quaeque membro, aut humori apta est, vel inepta per sympathiam, et antipathiampag. 246
Art. II. Notitia mirabilis omnium medicinarum in suo gradu, calefactionis, frigefactionis, exsiccationis, humectationis, evacuationis, et aliarum operationum, ex sapore et odorepag. 249
Art. III. De comparatione medicinalium in calefactione, et frigefactione, et caeteris operationibus argumentum ex colore, et consistentia, et transparentia, et opacitate, et passionibuspag. 257
Art. IV. Ex passione, et passibilitate argumentum de caliditate, et frigiditate medicinarium, et comparatiopag. 259
Art. V. Item de natura medicinalium ex locis, et temporibus argumentumpag. 260
Cap. III.
Art. I. Ex rerum generibus unicuique sideri attributarum, et hominum eisdem corrispondentium, itidem philosophandum esse medico pro medicinis, et corporibus medicandis: et primo quae stellae, qui homines, quae partes hominis: qui morbi, quae animalia, quae plantae, quae mineralia, qui lapides: qui colores, odores, sapores: qui cometae, qui eclipses, et aeris constitutiones, tribuantur maleficis: et primo Saturnopag. 261
Art. II. De eisdem rerum ordinibus, Marti secundo malefico, attributispag. 264
Cap. IV.
Art. I. De ordinibus beneficarum: sed prius quaeritur, an beneficae habeant causalitatem, an solam indicationem super morbospag. 266
Art. II. De ordinibus rerum ad Iovem, beneficum maiorem, spectantibuspag. 267
Art. III. De ordinibus rerum ad Venerem, beneficam minorem, spectantibuspag. 268
Cap. V.
Art. I. De luminarium ordinibus, causarum nempe universalium; et an sint utrumque luminare nobis tantum, an et alias ad stellas, et de munere utriusque luminarispag. 271
Art. II. De solarium ordinibuspag. 272
Art. III. De lunaribus rebus, et hominibus, et morbis, et membris, et medelis, et indicationibus, et temporibuspag. 274
Art. IV. De rerum generibus Mercurio tributarum, et decretorum propriorum, et mistorumpag. 278
Cap. VI.
Art. I. De mistura causarum, et causationum caelestium in unoquoque effectu, et decretorum, et operationum in rebus, et rerum partibus, et medicinis, et medicalibuspag. 280
Cap. VII.
Art. I. De multiplici applicatione, et usu medicinalium interius, et exterius generatimpag. 282
Art. II. Enumerantur medicinales res capiti conferentes, vel ad temperiem roborandam: vel ducendum medicinas ad caput, vel evacuandum humores e capite, aliae alios: et simplices, et compositaepag. 283
Art. III. Conferentia pectori roboratione, evacuatione, et adductionepag. 284
Art. IV. Quae conferant similiter cordipag. 285
Art. V. De medicinis stomacho tripliciter, ut suprapag. 285
Art. VI. De conferentibus hepati, eisdem modispag. 286
Art. VII. De medelis ad lienem similiterpag. 286
Art. VIII. De medicinis etiam tripliciter ad renespag. 287
Art. IX. De medicinis ad matricem similiterpag. 287
Art. X. Ad pulmonem quaedampag. 288
Art. XI. De roborativis, evacuativis, et ductivis, ad iuncturaspag. 288
Cap. VIII.
Art. I. De medicinis exterius applicandis, simplicibus, et compositis speciatim, et de multiplici operatione, et compositione ipsarum, et modo, usuquepag. 288
Art. II. De interius applicandarum, medicinarum praeparatione, compositione, operatione, et usu, et modis decem, secundum medici intentionespag. 290
Cap. IX.
Art. I. Quotuplex medicina evacuans; et primo de evacuantibus, inferne; ubi prius suppositoriispag. 292
Art. II. Secundo de clysteribus inferne applicandis ad evacuationempag. 293
Art. III. De superne purgantibus: id est, de vomitoriispag. 294
Art. IV. De praecedentibus purgativam; ex primo de minorativa, et quibus conveniat, et quotuplexpag. 295
Art. V. De syruporum usu, compositione, et rationepag. 296
Art. VI. De multipliciter purgante medicina, et ratione suae compositionis, et purgationis: et temporibus opportunispag. 297
Art. VII. De evacuatione per venarum sectiones secundum tempora, et usus et rationepag. 300
Art. VIII. De purgatione per medicinas, iuxta regionis, et temperiei ingenium, et usum, variapag. 301
Cap. X.
De medicinis transnaturalibuspag. 303
Liber sextus. In quo de medendis morbis totius hominis singillatimpag. 305
Cap. I. De morbis spiritus. Non esse a spiritu per se morbos ullos, sed ab obiecti, vel subiectispag. 305
Art. I. De morborum ad obiectis appetitivi medicinapag. 305
Art. II. De morborum cognoscitivi non organici ab obiectis medelapag. 307
Art. III. De morbis protestativi ab obiectis sine organorum affectu, eorumque medelapag. 312
Art. IV. Contra tremores ab obiectis, et undecunque motus spiritus laedentiumpag. 314
Art. V. Remedia contra dolores omnes, ex spiritus dispositione ab obiectis immutata, ortospag. 315
Art. VI. Quibus rebus laeditur, et curatur lux nativa spirituspag. 318
Cap. II.
Pars I.
Art. I. De laesione omnium conditionum spiritus simul: ac de pestepag. 320
Art. II. Opiniones de essentia, et causis pestispag. 320
Art. III. De medela praeservante, et curante pestem a contagio retinentium rerumpag. 323
Art. IV. Contra pestem, ab aqua, et aere, praeservativapag. 324
Art. V. Curatio civitatis, pestilentia iam affectaepag. 325
Art. VI. Curatio individuorum, peste affectorumpag. 327
Cap. III.
Pars I.
Art. I. De spiritus morbis a subiectis causispag. 330
Art. II. De morbis appetitivi a subiectis causis: et medelapag. 330
Pars II.
Art. I. De cura morborum cognoscitivi in spiritu, et subiectis ortorum causispag. 337
Pars III.
Art. I. De medendis potestativi in spiritu ad subiectis homoribus, nec sine instrumentorum consensu aliquandopag. 350
Art. II. Medicatio lassitudinis potestativipag. 351
Art. III. De syncope multigena, eiusque medelapag. 352
Cap. IV. De laesionum potestavi a subiectis, et primo organo, multiplicitate, et symptomatibus, et curapag. 356
Art. I. De his, quae accidunt, eorumque causis, in lethargo, caro, catalepsi, comate, apoplexia, epilepsiapag. 356
Art. II. Medicorum sententia de causis praedictorum morborumpag. 357
Art. III. Examen sententiae medicorumpag. 358
Art. IV. Propria sententia de causis praedictorum morborumpag. 359
Art. V. De epilepsiae causis, et cura, iuxta proprium dogma speciatimpag. 360
Art. VI. De apoplexiae causis, et curapag. 363
Art. VII. De catalepsis causis, et curapag. 365
Art. VIII. De caro, eiusque cura speciatimpag. 366
Art. IX. De lethargo, eiusque et cura speciatimpag. 367
Art. X. De comate speciatim: eiusque curapag. 368
Cap. V. De morbis organicis a destillatione potestatem operativam laedentibus, aut impedientibuspag. 370
Art. I. De catharro, podagra, gonagra, ischiade, arthritide, chiragra, paralysi, et convulsionibus; eorumque causis generatimpag. 370
Art. II. De catharro, eiusque veris causis, disputatio speciatim, et curatiopag. 372
Art. III. De paralysi, et eius cura, speciatimpag. 375
Art. IV. De convulsione speciatimpag. 377
Art. V. De coxendicum dolore, seu ischiade, vulgo sciatica; et simul de podagra, et caeteris articularibus morbis, et curationepag. 379
Art. VI. De morbis organorum cognoscitivae primalitatispag. 385
Cap. VI.
Art. I. De morbis oculorum, et causis, et numero generatimpag. 386
Art. II. De caecitate nocturna, et diurna: ipsarumque curapag. 386
Art. III. De visus duplicitatepag. 387
Art. IV. De pupillae dilatatione, et diminutionepag. 388
Art. V. De coloratione oculorumpag. 389
Art. VI. De subobscuritate oculorumpag. 390
Art. VII. De suffusione; eiusque curapag. 391
Art. VIII. De ungula, eiusque curapag. 392
Art. IX. De phlyctaenis, earumque curapag. 393
Art. X. De ulceribus oculi, et ipsorum curapag. 394
Art. XI. De cicatricibus oculi, etc.pag. 394
Art. XII. De suggillationibus oculorum: et curapag. 394
Art. XIII: De pure intra corneampag. 395
Art. XIV. De ophthalmia, eiusque curapag. 396
Art. XV. De aegylope: eiusque curapag. 396
Art. XVI. De contagiis oculorumpag. 397
Cap. VII. De morbis aurium generatim
Art. I. De aurium doloribus, et curapag. 397
Art. II. De sonitu aurispag. 398
Art. III. De surdis, et surdastrispag. 400
Art. IV. De ulceribus aurium, et parotidibuspag. 401
Cap. VIII. De morbis olfactuspag. 401
Art. I. De narium obstructione, et curapag. 401
Art. II. De faetorum, et ozaenarum curapag. 402
Art. III. De quibusdam morbis narium dicere nil oporterepag. 403
Art. IV. De sanguinis profluvio ex naribuspag. 403
Art. V. De amputati nasi instaurationepag. 404
Cap. IX. De morbis organi gustuspag. 405
Art. I. De obstructione, et fallacia gustuspag. 405
Art. II. De asperitatis curapag. 405
Art. III. De inflammationis linguae curapag. 405
Art. IV. De balbutientis linguae curapag. 406
Art. V. De excoriatione, et pustulis linguaepag. 406
Cap. X. Cur de caeteris morbis oris et partium dicere conveniatpag. 406
Art. I. De stupore dentiumpag. 406
Art. II. De dolore dentium, et curapag. 407
Art. III. De nigrore, mobilitate nutationeque, dentium, atque curapag. 407
Art. IV. De foetore orispag. 408
Art. V. Aphtharum medelapag. 409
Art. VI. De tonsillarum inflammatione, et ulceratione, et curapag. 409
Art. VII. De columellae inflammatione , et relaxationepag. 410
Art. VIII. De anginapag. 411
Cap. XI. De morbis potestativi organici, impedientibus operationem cognoscitivi, id est vocem; et communicantibus oripag. 412
Art. I. De tussi, eiusque curapag. 412
Art. II. De respirationis difficultatibuspag. 413
Art. III. De pulmonia, eiusque curapag. 416
Art. IV. De spuitione cruentapag. 417
Art. V. De phthisi, eiusque curapag. 420
Art. VI. De pleuritide curandapag. 423
Art. VII. De purulentiapag. 425
Art. VIII. De palpitatione cordispag. 427
Cap. XII. De morbis organicis appetitivipag. 430
Art. I. De inappetentia, eiusque curationepag. 431
Art. II. De excessu famis, atque sitispag. 432
Art. III. De appetitus depravationepag. 435
Art. IV. De ventriculi subversione, nausea, vomitu, singultu, eorumque curapag. 438
Art. V. De dolore stomachi cardialgico, et cardiacopag. 442
Art. VI. De inflatione ventriculipag. 443
Art. VII. De inflammatione ventriculipag. 445
Art. VIII. De triplici cruditate ventriculi ingestorumpag. 446
Art. IX. De immodica superne, inferneque simul evacuatione; quam choleram vocant; et bifluxus vocari potestpag. 448
Art. X. De diarrhoeapag. 450
Art. XI. De lienteria, et coeliacapag. 451
Cap. XIII. De morbis intestinorum mistis affectibus, operibusque appetitivi organici subservientiumpag. 453
Art. I. De dysenteria, eiusque curapag. 453
Art. II. De tenesmopag. 456
Art. III. De coli passionibus, et curapag. 458
Art. IV. De volvulo, eiusque curapag. 460
Art. V. De lombricispag. 462
Cap. XIV. De morbis anipag. 466
Art. I: De ani procidentia, eiusque curapag. 466
Art. II. De rimis anipag. 467
Art. III. De haemorrhoidibus, earumque curapag. 468
Cap. XV. De venarum mesaraicarum morbispag. 470
Art. I. De mesaraicarum obstructionepag. 470
Art. II. De inflammatione, et scirrho mesenteriipag. 471
Cap. XVI. De morbis organi secundae operationi interiori principii appetitivi, idest iecoris sanguificationi deservientispag. 471
Art. I. De iecoris inflammationepag. 472
Art. II. De iecoris obstructione, et curapag. 474
Art. III. De iecoris scirrho, et curapag. 475
Art. IV. De intemperie hepatica, et cachexiapag. 478
Art. V. De hydrope, eiusque curapag. 483
Art. VI. De icteritia flava, eiusque curapag. 489
Cap. XVII. De morbis viscerum deservientium appetitivi principii mistis actionibus, et primo de lienis affectibuspag. 491
Art. I. De icteritia nigrapag. 491
Art. II. De lienis inflammatione, et curapag. 494
Art. III. De lienis scirrho, et curapag. 494
Cap. XVIII. De renum affectionibuspag. 495
Art. I. De diabete, eiusque curapag. 496
Art. II. De renum inflammationepag. 499
Art. III. De cruenta urina, et morbis ipsam afficientibuspag. 501
Art. IV. De renum calculo, eiusque curapag. 503
Cap. XIX. De vesicae morbispag. 506
Art. I. De calculo vesicae, eiusque curapag. 506
Art. II. De ardore urinaepag. 507
Art. III. De urinae stillicidio, et stranguria, et mictione involuntariapag. 507
Art. IV. De urinae difficultate, et suppressionepag. 509
Art. V. De rupturis, et ulceribus vesicae, et carunculis, et scabiepag. 511
Art. VI. De vesicae inflammationepag. 513
Cap. XX. De morbis organorum appetitivorum, generationi servientium, et prius de morbis pudendipag. 514
Art. I. De pudendi ulceratione, et inflammationepag. 514
Art. II. De herniapag. 515
Art. III. De priapismo, eiusque curapag. 518
Art. IV. De gonorrhoea, seu seminis profluviopag. 520
Art. V. De impotentia ad venerempag. 522
Cap. XXI. De foeminei pudendi morbispag. 524
Art. I. De muliebri ad coitum impotentiapag. 524
Art. II. De sterilitatepag. 525
Art. III. De mensium suppressionepag. 529
Art. IV. De mensium redundantiapag. 533
Art. V. De fluore muliebripag. 534
Art. VI. De uteri strangulationepag. 537
Art. VII. De procidentia uteripag. 540
Art. VIII. De uteri inflationepag. 542
Art. IX. De uteri ulcerationepag. 543
Art. X. De uteri inflammationepag. 543
Art. XI. De molapag. 544
Art. XII. De partus difficultatepag. 545
Art. XIII. De secunda derelictapag. 547
Cap. XXII. De instrumento nutritionis speciei: eiusque morbis, hoc est, de mammillispag. 548
Art. I. De lactis defectupag. 548
Art. II. De lactis redundantiapag. 549
Art. III. De lactis indurationepag. 550
Art. IV. De mammillarum inflammationepag. 551
Cap. XXIII. De morbis exterioribus, cutem foedantibuspag. 551
Art. I. De causis et occasionibus morborum externorumpag. 552
Art. II. De impetigine, pruritu, scabiepag. 553
Art. III. De vitiligene, lepra iudaica, arabica, greca, gallicapag. 555
Art. IV. De capillorum defluvio, et alopecia et ophiasi, et porrigine, et pediculatione, et achoribuspag. 568
Pars II. De tumoribus eorumque speciebuspag. 571
Art. I. De oedemate, et scirrhopag. 571
Art. II. De tumoribus dolorificispag. 573
Art. III. De tumoribus malignispag. 577
Pars III. De tuberculis generatim, et speciatimpag. 580
Art. I. De callo et de clavopag. 581
Art. I[in realtà II]. De exanthematibuspag. 582
Art. II [in realtà III]. De aliis pustuluspag. 584
Pars IV.
De ulceribuspag. 585
Cap. XXIV. De illatio potestativo munitivo, laesionibuspag. 586
Art. I. De vulnerepag. 586
Art. II. De curatione vulnerum, ex metallo, ex ligno, etc.pag. 588
Art. III. De contusionepag. 590
Art. IV. De vulnere ab animalibus, praesertim venenatispag. 590
Art. V. De fracturapag. 593
Art. VI. De luxationepag. 594
Liber septimus. In quo de febribuspag. 595
Cap. I. De febribuspag. 595
Art. I. De quidditate febris, et divisione, ex medicorum sententiapag. 595
Art. II. Examen definitionis febris a medicis datae: et quae sit vera eius quidditaspag. 598
Art. III. Febrem dividi in topicam; et universalem: neque universalem fieri corde affecto, sed spiritu communipag. 601
Cap. II.
Art. I. Febrem non esse morbum, sed remedium; et fieri brevem, longam, continuam, remittentem, et intermittentem, ex periculi quantitate, natura et viribus ferventis spiritus: et qualiter ex parte laedentis humoris, et laesae rei, et laesionis loco, fiunt febres omnes, et ab omnibus humoribus omnes, et regulae de eis universalespag. 603
Art. II. De febrilium periodorum et errorum causis, et typis, et rationibuspag. 609
Art. III. Quibus argumentis, qui humores in quavis febre peccent, omisso typo incerto, cognoscere medicus valeat; et unde febrium differentiaepag. 616
Art. IV. Tempora accessionum febrilium proportionari febrium diuturnitati et brevitati in suis durationibus: et quibus de causis utraque tempora producuntur brevianturquepag. 620
Cap. III. De febribus speciatim secundum causas, quas habent in spiritu, aut humido, aut solidopag. 623
Art. I. De febribus spiritalibus speciatimpag. 623
Art. II. Curatio febrium spiritaliumpag. 632
Cap. IV.
Art. I. De continua febre in soliditatem invecta; et de hectica, et tabida, earumque differentiis, et divisionibus, et causis, et rationibus, secundum medicorum dogma, et nostrumpag. 635
Art. II. De curatione hectici habitus, et hecticae febris, et tabidaepag. 643
Cap. V.
Art. I. De febribus humoralibus, earumque differentiis generatimpag. 648
Art. II. Continuarum humoralium febrium signa singillatim, et causarum ratio, et primo de synochopag. 649
Art. III. Illatio, quod ex omnibus humoribus fiunt febres continuae humorales omnes, et de curatione earum singillatim, quarum symptomata nunc praemisimuspag. 651
Art. IV. De febribus continuis ex laesione partis, et ipsarum curapag. 655
Cap. VI.
Art. I. De remittentium et intermittentium febrium humoralium causis, et ratione generatimpag. 656
Art. II. Signa, et cura remittentium generatimpag. 659
Art. III. De signis et causis febrium intermittentium, et remittentium speciatim: et primo de quotidianapag. 661
Cap. VII.
Art. I. De curatione cuiuscunque febris humoralis, intermittentis, et remittentis generatimpag. 667
Art. II. De cura quotidianae, speciatimpag. 670
Art. III. De cura tertianarumpag. 673
Art. IV. De quartanarum intermittentium cura speciatimpag. 676
Cap. VIII.
De quintana, septana et nonana, et caeterispag. 680
Cap. IX. De compositis, et confusis febribus
Art. I. De confusispag. 681
Art. II. Quae febrium complicationes probari debeant secundum experimentum, et philosophiampag. 686
Cap. X.
Febrem pestilentem confirmare quidquid de febribus, et typis earum contra medicos locuti sumuspag. 689

©2011-2013 ILIESI Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee-CNR