Documenti

XLV. Procuratio pro Iulio Cesare Vannini (Napoli, 12 settembre 1607).

ASN., Sez. Not., Protocolli del notaio Giovanni Angelo de Angrisano, ms. 426, v. 8 (1607-1608), ff. 160v-162r.

Die duodecimo mensis septembris sexte inditionis 1607, neapoli. Constitutus in nostri praesentia Iulius Cesar Vanninus de Noguera terre taurisani, ad presens neapoli comorans, filius et heres universalis, una cum Alexandro Vannini eius fratre, ab intestato quondam Ioannis Baptiste Vannini, eorum comunis patris declarati per magnam curiam vicarie, fatto praeambulo in banca de bono agurio, ac tutor ditti Alexandri, eius fratris vigore decreti dicte tutele lati in curia ditte terre taurisani, sponte asseruit coram nobis ad infrascripta vacare et personaliter interesse non posse nonnullis de causis impeditus; propterea, confisus de fide et integritate Reverendi domini gabrielis lopes de noguera eorum avunculi, dittum quidem reverendum dominum gabrielem, eorum avunculum, absentem tamquam presentem, sponte coram nobis, omni meliori via sibi melius de iure permissa tam suo proprio nomine quam tutorio nomine et pro parte ditti alexandri eius fratris, fecit, Constituit ac sollemniter et legitime ordinavit eius et ditti eius fratris procuratorem, attorem, fattorem et infrascriptorum negotiorum gestorem certumque et indubitatum nuntium specialem et ad infrascripta generalem, Ac procuratorio nomine et pro parte ipsius constituentis et preditti eius fratris et cuiuslibet eorum et Pro eis et quolibet ipsorum Petendum, Percipiendum, exigendum, consequendum, recuperandum et habendum seu se quo supra nomine recepisse et habuisse confitendum etiam per medium quorumcunque bancorum, montium et locorum et tabularum et ab ipsis bancis, montibus, locis et tabulis ac manus quarumvis personarum et mercatorum et omnes et quascunque pecuniarum, rerum et bonorum cuiuscunque generis et speciei summas et quantitates, funtiones fiscales, introitus et redditus quoscunque eidem constituenti et preditto alexandro, eius fratri, et cuilibet eorum debitas et debitos pro preterito et presenti et debendos, debendas et debenda in futurum, per quoscunque homines et personas, regiam Curiam, universitates, Collegia et alios, universaliter et particulariter, ex quibusvis titulis, rationibus et causis, ac vigore quoruncumque introitorum, obligationum, apodixarum et aliarum quarumcunque scripturarum publicarum et privatarum ac aliter, tacite vel expresse, et de percipiendis, exigendis, recuperandis et habendis seu recepisse confitendis dittos debitores aut alios quoscunque solventes et assignantes eorumque heredes, successores et bona omnia quietandum, liberandum et absolvendum per aquilianam stipulationem instrumenta, obligationes et alias quascunque cautelas et scripturas publicas et privatas de debitis apparientes et que appariebunt in futurum cassandum, inritandum et anullandum etc. Apocas et cautelas quascunque de recepto faciendum. Renitentes vero si qui fuerint vel si quis fuerit ipsos et quemlibet ipsorum citari et comppelli faciendum in omni Curia, loco et foro, ecclesiastico vel seculari Penasque in instrumentis et obligationibus contentas contra dittos debitores accusandum et contra eos exequendum illosque carcerandum, discarcerandum, emparandum et exparandum represaleas et exequtiones, tam reales quam personales emparas et sequestra faciendum, exequtiones ciendi et subastari petendum et faciendum seu illa, iure creditoris vel alio iure, vendendum et praetium exinde perveniendum, recipiendum et habendum seu recepisse et habuisse confitendum ut supra vel dilationem dandum, iura, actiones et hipotecas ipsi constituenti et preditto alexandro eius fratri et cuilibet eorum competentia vel competentes etc., translative et non extintive pro quantitatibus recipiendis cedendum et renuntiandum cuicunque seu quibuscunque et cessionarios in locum ipsius constituentis et preditti sui fratris ponendum et eos procuratores in rem publicam constituendum dummodo cessio non officiat ipsum cedentem et eius fratrem cedentes nec aliquid contra eos operetur dirette nec indirette. Et tam pro predittis quam pro quibuscunque litibus, questionibus et causis ispius constituentis et preditti eius fratris, activis et passivis, civilibus, criminalibu s et mistis, presentibus, pendentibus, preteritis et futuris, motis et movendis, tam pro quam contra, et signanter in litibus quas habent cum andrea de piatto et Ioanne thoma prepete in iudicio quocunque ecclesiastico vel seculari ac regio tribunali majori vel minori et alijs effettibus et aliorum locorum et provinciarum comparendum quoscunque de periurio et crimine estelionatus accusandum et periurii exequtionem; proponendum et illas deinde si ditto procuratori videbitur remittendum et cedendum, inquisitis indulgendum et querelas cassandum, assistentias et adiudicationes, cum facultate vendendi, prestari, petendum et faciendum etiam vigore appretio super quibuscunque bonis etiam feudalibus, iura et defensiones ipsius constituentis et preditti eius fratris Preponendum, Allegandum, agendum et defendendum contumatias et poenas incusandum, litem seu lites contestandum calumnie iuramenta si opus erit et quod ius alterius generis iuramentum etiam supplectorium in absentiam ipsius constituentis et preditti eius fratris prestandum et prestari faciendum, terminos petendum et recipiendum, articulandum, excipiendum, obiiciendum et respondendum, articulos, exequtiones, petitiones et compositiones, instrumenta privata et scripturas producendum et putandum et produttas seu produtta per partem adversam in contrarium reprobandum et de inpertinentibus se protestandum. In integrum restitutionis petendum quoties opus erit, forum declinandum, testes producendum illosque citari et examinari petendum et faciendum ac impartibus et extra Regnum si opus erit nominandum seu nominationem faciendum quascunque depositiones nomine ipsius constituentis et predicti eius fratris tamquam principales etiam cum iuramento faciendum et illas ratificandum toties quoties opus erit; volens dittus constituens quibus supra nominibus illud vim, robur habere ac si ab ipso proprio principali et etiam tamquam principales fatte essent vel fierent itaque non indigeant alia ratificatione testium adverse partis iuramenta videndum et se protestandum contra testium personas ditta et dicenda per eos ac de vario et falso accusandum, partem in iudicio faciendum, iudices et magistros attorum eligendum, suspectos recusandum, suspectionis causas assignandum et testes repulzandum, repulzam repulze petendum, acta percontandum et de nullitate dicendum, in causis publicandum et concludendum et omnia alia acta iuridica necessaria et oportuna que de stilo ritu prattica et observantia quarumvis curiarum sunt faciendum usque ad finem litium et sententiarum exequtionem inclusive, sententiam seu sententias tam interlocutorias quam diffinitivas pro et contra audiendum illasque acceptandum vel ab eis et quolibet alio gravamine appellandum, reclamandum et de nullitate dicendum, principaliter et incidenter, appellationem prosequendum usque ad debitum finem debitoresque et alios ad penas in instrumentis et obligationibus, fideiussionibus et cautelis contentas accusandum apocas et scripturas quascunque proprie vel alterius manus pro et contra recognoscendum, protestationem et requisitionem contra quoscunque faciendum.

Item ad vendendum et alienandum et titulo venditionis preditte aut alio quovis titulo in alium seu alios transferendum quandam caratam cabelle mere trium ipsorum fratrum francam cuicunque seu quibuscunque emere volenti seu volentibus pro eo pretio seu pretiis quo seu quibus meliori seu melioribus pretium seu pretia namque ipsa pattuandum et recipiendum seu recepisse et habuisse confitendum vel dilationem dandum et de venditionibus et pretio seu pretiis vocandum et reputandum ipsum constituentem et eius fratrem bene contentos, tacitos et quietos ac integre solutos; et ubi ditta carata cabelle mere trium ut supra vendenda plus forte valeret pretiis quibus venderetur, illud plus et quicquid etiam si dimidii iusti pretii vel si summam quingentorum aureorum excederet ex causa vel sine donandum donationis titulo inrevocabiliter inter vivos dittis futuris temporibus et contrahentibus renuntiandumque legi finali et toto titulo ac legi si unquam codice de revocandis donationibus ac legi de insinuandis donationibus et ipsi insinuationi portionemque ditte carate cabelle mere trium vendende vel aliter ut supra dandum seu dare promittendum; hipotecandum in spetiei quecunque bona et introitus pro evictione ditte carate cabelle si mere trium vendende cum principio prelationis quibuscunque creditoribus etiam anterioribus et principiis ipsius constituentis et eius fratris quocunque privato etiam dotali vel alio in corpore iuris clauso et cum aliis pattis et clausulis melius conveniendis ultra generalem obligationem faciendam omnium bonorum ditti constituentis et eius fratris etc. explicitas generalitati non deroget nec e contra promittendumque defensionem et evictionem ditte carate cabelle mere trium ut supra vendende generaliter ab omnibus hominibus et personis ink ampla forma et ratificationem omnium exequendorum faciendum per dittum constituentem et eius fratrem infra competentem terminum.

Item ad transigendum, paciscendum, concordandum et conveniendum de quibusvis differentijs pretendentijs litibus et causis iuxta ipsum constituentem et eius fratrem et quosvis alios vertentibus et que in futurum vertere possint pro quavis summa et quantitate dittasque differentias in arbitros, arbitratores et amicabiles competentes compromittendum, tam de iure quam de facto, in procedendo et sententiando seu de iure tamen in sententiando, prout ipse procurator voluerit cum potestate, in casu discordie, eligendi testium et quasvis transationes, conventiones, pacta, concordias et promissiones ipsi procuratori visas et placitas ac visa et placita inhiendum et firmandum etiam per instrumenta publica cum penis, instrumentis et aliis clausulis solitis et consuetis ac appositis et ratione dittarum transationum et conventionum quasvis relassationes et donationes faciendum, quasvis summas relapsandum et remittendum prout ditto procuratori placuerit obligandum namque pro effectu cuiuslibet predittorum ipsum constituentem et predittum alexandrum eius fratrem et eorum heredes et successores et bona omnia mobilia et stabilia, presentia et futura etc. de rato etc. dans etc. omnimodam potestatem etc. et generaliter procuratorem quoque unum vel plures cum simili vel limitata potestate loco sui substituendi et revocandi etc. promittendum etc. habere ratum etc. et proinde instrumentum in cuius rei testimonium etc.

Presentibus iudice Ioanne thoma vitale de neapoli, Regio ad contrattus; notaro Bartholomeo Selano; utriusque iuris doctoribus Rinaldo Cafaro; Livio Cochariello et Iulio Cesare Ferarese.

Addí dodici del mese di settembre della sesta indizione 1607 a Napoli, si è costituito in nostra presenza Giulio Cesare Vanini de Noguera della terra di Taurisano, figlio ed erede universale insieme con Alessandro Vanini, suo fratello, del fu Giovanni Battista Vanini, dichiarato dalla Gran Corte della Vicaria loro comune padre. Fatto preambolo presso il banco di Bonaguri in qualità di tutore del predetto fratello Alessandro in forza del decreto di detta tutela rilasciato dalla curia di detta terra di Taurisano, spontaneamente affermò davanti a noi di non avere il tempo di occuparsi degli affari sottoelencati e di non poterne avere personalmente cura, essendo impedito da alcune cause. Pertanto, confidando nella fedeltà e nella integrità del Reverendo Don Gabriele Lopez de Noguera, loro zio materno, spontaneamente davanti a noi, perseguendo ogni migliore via giuridicamente consentita e a sé piú favorevole, nominò e costituí solennemente e legittimamente il detto Reverendo Don Gabriele, loro zio materno, assente ma come presente, vero, legittimo ed indubitato procuratore, attore, fattore e certo gestore per conto suo e del detto Alessandro, suo fratello, dei negozi sottoindicati e incontestabilmente incaricato in relazione a ciascuno nello specifico e in generale a tutti i negozi sottoelencati. A titolo di procuratore e per conto del detto costituente nei nomi predetti e per conto del sopra nominato ha il dovere di chiedere, percepire, esigere, ricevere e avere, o ammettere di aver ricevuto e avuto in qualità di procuratore o a mezzo di qualsivoglia banca, monte, titoli e tavole, e dalle stesse banche, monti, titoli, e per le mani di qualunque persona o mercante tutte le somme e quantità di danari, di cose e di beni, funzioni fiscali, e qualsivoglia introito o reddito dovuto per il passato o spettante per il futuro al medesimo costituente – e al predetto Alessandro, suo fratello, e a qualsivoglia dei due – e alla predetta eredità del detto fu Giovanni Battista, da parte di qualsivoglia uomo o persona, regia Curia, università, collegi ed altri, universalmente e particolarmente a qualsiasi titolo, motivo o causa o in forza di qualsivoglia strumento, obbligazione, prova irrefragabile, partita, banco, libro e cambiali o di qualunque altra scrittura pubblica o privata, tacita o espressa; di quietare in relazione alle cose da percepire, esigere, recuperare o ricevute ed avute i detti debitori o qualunque altro pagante o consegnatario dei loro eredi e successori; di liberare tutti i beni e sciogliere con stipulazione aquiliana gli strumenti, le obbligazioni, le cambiali e qualsiasi garanzia e scrittura, pubblica e privata; di cancellare i debiti dichiarati e quelli che saranno dichiarati in futuro, etc.; di registrare quietanze e qualsiasi scrittura, pubblica e privata, del ricevuto; di chiamare in giudizio coloro che oppongono resistenza, se ce ne sono stati in passato o se ce ne saranno in futuro, citandoli e convocandoli in ogni curia, luogo e foro, ecclesiastico o secolare, di invocare contro di loro le pene contenute negli strumenti e nelle obbligazioni contro i detti debitori; far eseguire contro gli stessi tali pene, dando corso alla loro carcerazione, alla scarcerazione, di approntare rappresaglie ed esecuzioni, tanto per le sostanze quanto per le persone; di predisporre sequestri, di sollecitare le esecuzioni e chiedere di subastare sia in forza del diritto del creditore sia in forza di altro diritto; di vendere e di realizzare, di ricevere ed avere dalla vendita il prezzo o ammettendo, come sopra, di aver ricevuto ed ottenuto oppure di concedere dilazioni a diritti e azioni, anche pubbliche, che competono allo stesso costituente, nei nomi predetti, etc. per traslazione o per estinzione per le quantità da ricevere; di rinunciare a qualunque cosa e a favore di chiunque e porre i concessionari nelle veci del detto costituente nei detti nomi, nominandoli procuratori nel costituirsi davanti allo Stato, purché la cessione non rechi pregiudizio allo stesso costituente che cede, né produca direttamente o indirettamente alcun danno al contraente. E tanto in relazione alla cose predette quanto in relazione a qualsivoglia lite, questione e causa dello stesso costituente, nei detti nomi, e del detto Alessandro, suo fratello, attive o passive, civili, criminali e miste, presenti, pendenti, passate e future, mosse o da muovere sia pro sia contro, e specificatamente nei processi che hanno con Andrea de Piatto e Giovanni Tommaso Preite, in qualsivoglia giudizio, ecclesiastico o secolare; di chiamare chiunque a comparire per spergiuro o con l’accusa di scrocco, proporre la condanna per spergiuro ed in seguito – se parrà opportuno al procuratore – farli rimettere in libertà, perdonarli e condonarli in relazione alle accuse mosse, cassare le querele, le assistenze, le sentenze e le aggiudicazioni, con facoltà di vendere, chiedere in prestito e procedere alla stima di qualunque bene, con diritto di difesa dello stesso costituente, nei nomi predetti, e del detto Alessandro, suo fratello; altresí sovrintendere, dare mandato, agire in giudizio e difendere la causa o le cause, invocare le pene e la contumacia, contestare di calunnia i giuramenti, se sarà necessario; prestare e far prestare in assenza dei detti fratelli un giuramento, anche di tipo supplementare, chiedere i termini e assicurare ricezione, articolazione, eccezione, obiezione e risposta ad articoli, esecuzioni, petizioni e composizioni; produrre strumenti privati e scritture e ritenendolo opportuno respingere quelle prodotte dalla parte avversa, protestare su ciò che non è pertinente, chiedere la restituzione in integrum, quante volte sarà necessario; evitare i processi, produrre i testimoni, chiedere che essi siano citati in giudizio ed esaminati e costituirsi parte anche fuori del regno, se sarà necessario, nominare o far nominare, fare qualunque deposizione per conto dello stesso costituente, nei detti nomi, a titolo di soggetto principale e far prestare giuramento, ratificare le medesime deposizioni tante volte quante sarà necessario, volendo detto costituente, nei detti nomi, che esse abbiano quella medesima forza e costrizione che avrebbero se fossero fatte da lui stesso come soggetto principale. E perché non abbiano bisogno di altra ratificazione, vigilare sui giuramenti dei testimoni di parte avversa e protestare contro le persone dei testimoni, le cose da loro dette e da dire e accusarli di incostanza e di falsità, far costituzione di parte in giudizio, scegliere i giudici e i mastri d’atti, ricusare i sospetti, stabilire le cause di legittimo sospetto, respingere i testimoni, chiedere gli atti, dichiarare la nullità nelle cause da rendere pubbliche, e concludere con la redazione di tutti gli altri atti giuridici e opportuni che in materia di stile, rito e pratica siano di osservanza da parte di qualsivoglia curia fino alla conclusione delle liti, delle sentenze e relativa esecuzione; dare ascolto alle sentenze, tanto interlocutorie quanto definitive, pro o contro, accettandole o appellandole e contestando qualsivoglia altro gravame, facendo ricorso e dichiarandone la nullità, in modo diretto o inc identale; proseguire l’ap pello fino al termine dovuto, invocando contro i debitori ed altri le pene contenute nelle obbligazioni, fideiussioni, e garanzie. Riconoscere a qualsivoglia quietanza o garanzia sottoscritte di proprio pugno o di mano altrui, sia pro sia contro, protestare e fare indagini contro chiunque.

Inoltre per vendere ed alienare a titolo della predetta vendita o per trasferire ad altro o altri a qualsiasi titolo un certo carato di gabella di soli tre anni degli stessi fratelli, libera, chi o a quanti vogliano acquistarla al prezzo o ai prezzi migliori o ai prezzi pattuiti sono da recepire o piuttosto sono recepiti e ottenuti confidando o dando la dilazione tanto circa il prezzo quanto circa la vendita dichiarando e reputando lo stesso costituente e suo fratello ben soddisfatti, tacitamente, pacificamente e integralmente pagati; e ove il detto carato di gabella di soli tre anni come sopra da vendere valesse per caso piú del prezzo al quale lo si è venduto, tale piú o tale alcunché se eccedesse la metà del giusto prezzo o se eccedesse la somma di 500 aurei con o senza causa va donato a titolo di donazione irrevocabile tra i vivi per i tempi futuri con rinunzia da parte dei contraenti al fine della legge e ad ogni titolo o legge o codice circa la revoca delle donazioni o la loro reintroduzione nell’asse patrimoniale o la reintroduzione anche di una parte di detto carato di gabella di soli tre anni da vendere o da dare o con promessa di dare altrimenti come sopra; va ipotecato specificatamente qualunque bene e introito per la evizione di detto carato di gabella di soli tre anni da vendere con principio di prelazione verso qualunque creditore anche antecedente e con principi dello stesso costituente e di suo fratello, a qualsivoglia titolo privato o anche dotale o altro titolo previsto nel corpo del diritto e con altri patti e clausole che meglio convengono oltre va fatta la generale obbligazione di tutti i beni del detto costituente e di suo fratello ecc. che non venga meno alla generalità. Né di contro si deve promettere difesa o evizione di detto carato di gabella di soli tre anni come sopra da vendere generalmente da parte di tutti gli uomini o persone in forma ampia e va fatta ratificazione di tutte le esecuzioni per mezzo del detto costituente e di suo fratello entro un termine appropriato.

Inoltre comporre, pattuire, concordare, convenire intorno a qualsivoglia contrasto di pretese nelle cause e nelle liti che vertono o che possano vertere in futuro tra lo stesso costituente e suo fratello avverso chiunque altro per qualsivoglia somma o quantità; comporre le ragioni del conflitto davanti ad arbitri, tanto in linea di diritto quanto in linea di fatto, nel procedere e nel sentenziare, o piuttosto nel sentenziare secondo diritto, come lo stesso procuratore preferirà con potestà, in caso di discordia, di scegliere i testimoni e sottoscrivere accordi, convenzioni, patti, concordie e promesse, sottoposte e gradite allo stesso procuratore anche attraverso strumenti pubblici con pene, documenti e altre consuete clausole apposte e in ragione di detti accordi e convenzioni fare qualsivoglia liberazione e donazione, mettendo a disposizione qualsivoglia somma a piacimento del detto procuratore con obbligo per tale effetto di qualsivoglia dei predetti, lo stesso costituente, il predetto Alessandro, suo fratello, i loro eredi e successori e tutti i beni, mobili ed immobili, presenti e futuri ecc. per ratificato ecc. dando ecc. potestà d’ogni sorta ecc. e generalmente siano uno solo o piú i procuratori con analoga e limitata potestà di sostituire in sua vece e di revocare ecc. promettendo ecc. di avere ratificato ecc. e quindi documento contro i testimoni di ciascuna cosa.

Presenti il giudice Giovanni Tommaso Vitale di Napoli, giudice regio ai contratti, il notaio Bartolomeo Selano e i dottori in utroque Rinaldo Cafaro, Livio Lucarelli e Giulio Cesare Ferrarese.

 

Precedente Successivo

Indice

I. Procuratio facta per ill.um Comitem Castri (Monteroni, 23 ottobre 1563).

II. Quietatio pro Magnifico Joanne Baptista Vanini (Lecce, 22 agosto 1569).

III. Pro Honorabili Magistro Antonio Martio de Casali Montoroni (Lecce, 1° aprile 1573).

IV. Atto notarile (Lecce, 20 giugno 1581).

V. Pro magnifico Philippo de Andrea (Lecce, 5 dicembre 1583).

VI. Copia Commissionis (Gallipoli, 12 giugno 1584).

VII. Donazione di Alessandro Gattinara (Atri, 26 ottobre 1585).

VIII. Pro Domino Joanne Vannini de Trisano Ligurie (Lecce, 11 agosto 1587).

IX. Intrumentum dotale pro Antonio Marra Terre Casarani (Taurisano, 12 settembre 1594).

X. Venditio (Ugento, 24 maggio 1603).

XI. Venditio (Ugento, 24 maggio 1603).

XII. Venditio (Ugento, 24 maggio 1603).

XIII. Alphabetum di Fuochi databile al 1596.

XIV. Alphabetum dei Fuochi del 1643.

XV. Numerazione dei Fuochi del 1643

XVI. Disputa di Argotti con Annibale Balsamo (Cremona, 19 aprile 1593).

XVII. Laurea di Bartolomeo Argotti (Roma, 13 giugno 1593).

XVIII. Acta Visitationum Henrici Silvij (Cremona, 14 agosto 1599).

XIX. Commissione pro invenienda veritate (Cremona, 18 agosto 1599).

XX. Protesta dei frati del chiostro di S. Bartolomeo (Cremona, maggio 1600).

XXI. Domenico Pinelli a Elia Carnevalio (Roma, 27 maggio 1600).

XXII. Domenico Pinelli ai frati del convento di Cremona (Roma, 9 giugno 1600).

XXIII. Ordine del Card. Pinelli (Cremona, 25 giugno 1600).

XXIV. Atto di sottomissione di Argotti (Alessandria, 27 giugno 1600).

XXV. Condono di Enrico Silvio (Alessandria, 27 giugno 1600).

XXVI. Domenico Pinelli ad Elia Carnevalio (Roma, 2 ottobre 1600).

XXVII. Nomina di Argotti a reggente (Cremona, 12 maggio 1602).

XXVIII. Non gravetur (Roma, 8 gennaio 1611).

XXIX. Annullamento del Non gravetur (Roma, 29 gennaio 1611).

XXX. Argotti Primus Socius del Generale (Anno 1613).

XXXI. Morte di Argotti (Perugia 14 gennaio 1615).

XXXII. Necrologio di Argotti (Genova, gennaio 1625).

XXXIII. Carmina latina.

XXXIV. Eiusdem ad eundem.

XXXV. Sonetto di Giovanni Maria Ginocchio.

XXXVI. Sonetto di Giovanni Maria Ginocchio.

XXXVII. Sonetto di Giovanni Maria Ginocchio.

XXXVIII. Sonetto di Giovanni Maria Ginocchio.

XXXIX. Sonetto di Giovanni Maria Ginocchio.

XL. Sonetto di Giovanni Maria Ginocchio.

XLI. Sonetto di Giovanni Maria Ginocchio.

XLII. Sonetto di Giovanni Maria Ginocchio.

XLIII. Giuramento della laurea (Napoli, 1° giugno 1606).

XLIV. Procuratio pro Iulio Cesare Vanini (Napoli, 20 giugno 1606).

XLV. Procuratio pro Iulio Cesare Vannini (Napoli, 12 settembre 1607).

XLVI. Albarano per Anibale Cavallo d’Ugento (Taurisano, 26 8[bre 160]7).

XLVII. Pro Pomponio Scarciglia (Napoli, 16 maggio 1608).

XLVIII. Donatio pro Pomponio Scarciglia (Napoli, 20 giugno 1608).

XLIX. Notizie desunte da Francesco Voerzio da Cherasco.

L. Litterae familiares di Enrico Silvio (Roma, 20 agosto 1609).

LI. Regestum Henrici Sylvii (28 gennaio 1612).

LII. Petizione di due carmelitani (Venezia, febbraio 1612).

LIII. Dudley Carleton a George Abbot (Venezia, 17 febbraio 1612).

LIV. Dudley Carleton a Salisbury (Venezia, 17 Febbraio 1612).

LV. George Abbot a Dudley Carleton (Lambeth, 18 marzo 1612).

LVI. Dudley Carleton a John Chamberlain (Venezia 9 maggio 1612).

LVII. Dudley Carleton a George Abbot (Venezia, 25 maggio 1612).

LVIII. Dudley Carleton a Sua Maestà Giacomo I (Venezia, 25 maggio 1612).

LIX. John Chamberlain a Dudley Carleton (Londra 21 giugno 1612).

LX. John Chamberlain a Dudley Carleton (Londra, 27 giugno 1612).

LXI. John Chamberlain a Dudley Carleton (Londra, 12 luglio 1612).

LXII. Thomas Albery a William Trumbull (Londra, 26 luglio 1612).

LXIII. George Abbot a Dudley Carleton (Lambeth, 30 luglio 1612 ).

LXIV. John Chamberlain a Dudley Carleton (Londra, 2 agosto 1612).

LXV. Roberto Ubaldini a Scipione Borghese (Parigi, 2 agosto 1612).

LXVI. Guido Bentivoglio a Scipione Borghese (Bruxelles, 4 agosto 1612).

LXVII. Tobias Matthew a Thomas Lake (Bishopthorpe, 8 agosto 1612).

LXVIII. Pedro de Zúñiga a Filippo III (Londra, 10 agosto 1612).

LXIX. Dudley Carleton a John Chamberlain (Venezia, 24 agosto 1612).

LXX. Scipione Borghese a Roberto Ubaldini (Roma 28 agosto 1612).

LXXI. Roberto Ubaldini a Scipione Borghese (Parigi, 30 agosto 1612).

LXXII. Congregazione del Santo Uffizio (6 settembre 1612).

LXXIII. Scipione Borghese a Roberto Ubaldini (Roma, 26 settembre 1612).

LXXIV. Congregazione del Santo Uffizio (27 settembre 1612).

LXXV. Giulio Cesare Vanini a Dudley Carleton (Lambeth, 9 ottobre 1612).

LXXVI. Giulio Cesare Vanini a Isaac Wake (Lambeth, 9 ottobre 1612).

LXXVII. Roberto Ubaldini a Scipione Borghese (Parigi, 25 ottobre 1612).

LXXVIII. Roberto Ubaldini a Scipione Borghese (Parigi, 25 ottobre 1612).

LXXIX. Isaac Wake a Dudley Carleton (Londra, 5 decembre 1612).

LXXX. Roberto Ubaldini a Scipione Borghese (Roma, 20 dicembre 1612).

LXXXI. John Chamberlain to Dudley Carleton (Londra, 24 gennaio 1613).

LXXXII. Congregazione del Santo Uffizio. Nota dell'Assessore Marcello Filonardi (Roma, 23 gennaio 1613).

LXXXIII. Congregazione del Santo Uffizio (Roma, 24 gennaio 1613).

LXXXIV. George Abbot a Dudley Carleton (Lambeth, 5 marzo 1613).

LXXXV. Giovan Francesco Biondi a Dudley Carleton (Londra 17 marzo 1613).

LXXXVI. John Chamberlain to Dudley Carleton (Lambeth, 21 marzo 1613).

LXXXVII. Congregazione del Santo Uffizio. Nota dell'assessore Marcello Filonardi (Roma, 10 aprile 1613).

LXXXVIII. Congregazione del Santo Uffizio (Roma, 11 aprile 1613).

LXXXIX. Gregorio Spinola a Giovanni Maria Ginocchio (S. Margherita di Marassi, 23 maggio 1613).

XC. Permesso di stampa (Londra, 17 giugno 1613).

XCI. Congregazione del Santo Uffizio (Roma, 14 agosto 1613).

XCII. Congregazione del Santo Uffizio (Roma, 22 agosto 1613).

XCIII. Giovanni Garzia Millini a don Alonso de Velasco (Roma, 10 settembre 1613).

XCIV. Dudley Carleton a George Abbot (Venezia, 13 settembre 1613).

XCV. Roberto Ubaldini a Scipione Borghese (Parigi, 8 ottobre 1613).

XCVI. Congregazione del Santo Uffizio. Nota di Marcello Filonardi (Roma, 30 ottobre 1613).

XCVII. Congregazione del Santo Uffizio (Roma, 31 ottobre 1613).

XCVIII. Congregazione del Santo Uffizio. Nota dell'assessore Marcello Filonardi (Roma, 6 novembre 1613).

XCIX. Congregazione del Santo Uffizio. (Roma, 7 novembre 1613).

C. Jerónimo Gracián de la madre de dios (Londra, novembre 1613).

CI. John Chamberlain a Dudley Carleton (Londra, 5 dicembre 1613).

CII. Dudley Carleton a John Chamberlain (Venezia, 3 gennaio 1614).

CIII. Diego Sarmiento de Acuña al Papa Paolo V (Londra, 4 febbraio 1614).

CIV. George Abbot a James Montagu (Lambeth, 4 febbraio 1614).

CV. Thomas Lake a Dudley Carleton (Royston, 6 febbraio 1614).

CVI. Diego Sarmiento de Acuña a Giovanni Garzia Millini (Londra, 7 febbraio 1614).

CVII. Diego Sarmiento al Re Filippo III (Londra, 12 febbraio 1614).

CVIII. John Chamberlain a Dudley Carleton (Londra, 13 febbraio 1614).

CIX. Declaratio Julii Caesaris Itali (15 febbraio 1614).

CX. Examinatio secunda Julii Caesaris (15 febbraio 1614).

CXI. John Chamberlain a Dudley Carleton (Londra 20 febbraio 1614).

CXII. Roberto Ubaldini a Giovanni Garzia Millini (Parigi, 25 febbraio 1614).

CXIII. Giovan Francesco Biondi a Dudley Carleton (Londra, 28 febbraio 1614).

CXIV. Dudley Carleton a George Abbot (Venezia, 28 febbraio 1614 ).

CXV. Dudley Carleton a Thomas Lake (Venezia 28 febbraio 1614).

CXVI. Dudley Carleton a John Chamberlain (Venezia, 7 marzo 1614).

CXVII. Dudley Carleton a Thomas Lake (Venezia, 14 marzo 1614).

CXVIII. Diego Sarmiento de Acuña a Filippo III (Londra, 17 marzo 1614).

CXIX. Congregazione del Santo Uffizio (Roma, 20 marzo 1614).

CXX. George Abbot a William Trumbull (Lambeth, 20 marzo 1614).

CXXI. Dudley Carletton a John Chamberlain (Venezia, 21 marzo 1614).

CXXII. Giovanni Garzia Millini a Diego Sarmineto de Acuña (Roma, 22 marzo 1614).

CXXIII. Dudley Carleton a Giovan Francesco Biondi (Venezia 14 marzo 1614).

CXXIV. Declaration of Signor Constantino (25/26 marzo 1614).

CXXV. George Abbot a Dudley Carleton (Lambeth, 26 marzo 1614).

CXXVI. John Chamberlain a Dudley Carleton (Londra, 27 marzo 1614).

CXXVII. George Abbot a Dudley Carleton (Lambeth, 9 aprile 1614).

CXXVIII. Guido Bentivoglio a Diego Sarmiento de Acuña (Bruxelles, 15 aprile 1614).

CXXIX. Diego Sarmiento de Acuña al Marchese de Guadaleste (Londra, 17 aprile 1614).

CXXX. Congregazione del Santo Uffizio (Roma, 24 aprile 1614).

CXXXI. Dudley Carleton a Ercole Salice (Venezia, 29 aprile 1614).

CXXXII. Diego Sarmiento de Acuña a Guido Bentivoglio (Londra, 1° maggio 1614).

CXXXIII. Dudley Carleton a George Abbot (Venezia, 1° maggio 1614).

CXXXIV. Diego Sarmiento de Acuña a Giovanni Garzia Millini (Londra, 15 maggio 1614).

CXXXV. Diego Sarmiento de Acuña al Marchese de Guadaleste (Londra, 15 maggio 1614).

CXXXVI. Diego Sarmiento de Acuña a Francisco De Castro (Londra, 17 maggio 1614).

CXXXVII. Guido Bentivoglio a Diego Sarmiento de Acuña (Bruxelles, 27 maggio 1614).

CXXXVIII. Dudley Carleton a George Abbot (Venezia 13 giugno 1614).

CXXXIX. Congregazione del Santo Uffizio. Nota dell'assessore (Roma, 25 giugno 1614).

CXL. Congregazione del Santo Uffizio (Roma, 26 giugno 1614).

CXLI. George Abbot a William Trumbull (Lambeth, 27 giugno 1614).

CXLII. Roberto Ubaldini al Giovanni Garzia Millini (Parigi, 31 luglio 1614).

CXLIII. Congregazione del Santo Uffizio. Nota dell'assessore Paolo Emilio Filonardi (Roma, 27 agosto 1614).

CXLIV. Congregazione del Santo Uffizio (Roma, 28 agosto 1614).

CXLV. Diego Sarmiento de Acuña a Paolo V (Londra, 14 settembre 1614).

CXLVI. Memoriale di don Ascanio Baliani per Sua Santità (Londra, 14 settembre 1614).

CXLVII. Roberto Ubaldini a Giovanni Garzia Millini (Parigi, 14 ottobre 1614).

CXLVIII. Congregazione del Santo Uffizio. Nota dell'assessore Paolo Emilio Filonardi (Roma, 14 gennaio 1615).

CXLIX. Congregazione del Santo Uffizio. Esame del Memoriale di Ascanio Baliani (Roma, 15 gennaio 1615).

CL. Decreto del Senato (Genova, 19 gennaio 1615).

CLI. Congregazione del Santo Uffizio (Roma, 5 marzo 1615).

CLII. Congregazione del Santo Uffizio. (Roma, 26 marzo 1615).

CLIII. Approbatio ecclesiastica dell'Amphitheatrum (Lione, 4 giugno 1615).

CLIV. Approbatio civile dell'Amphitheatrum (Lione 6 giugno 1615).

CLV. Approbatio ecclesiastica dell'Amphitheatrum (Lione 23 giugno 1615).

CLVI. Approbatio civile dell'Amphitheatrum (Lione 23 giugno 1615).

CLVII. Carmen congratulatorium di Jean Gontier.

CLVIII. Carmen congratulatorium di Johann Scheffer.

CLIX. Carmen congratulatorium di F. V.

CLX. Carmen congratulatorium di vital Carles.

CLXI. Carmen congratulatorium di Gabriel de Prades.

CLXII. Congregazione del Santo Uffizio. (Roma, 21 luglio 1615).

CLXIII. Roberto Ubaldini a Scipione Borghese (Parigi, 27 agosto 1615).

CLXIV. Congregazione del Santo Uffizio (Roma, 24 settembre 1615).

CLXV. capi d'accusa contro il Foscarini (Venezia, 22 gennaio 1616).

CLXVI. Capi d'accusa contro Foscarini (Venezia, 22 gennaio 1616).

CLXVII Deposizione di Lunardo Michelini (Venezia, 23 febbraio 1616).

CLXVIII. Deposizione di Lunardo Michelini (Venezia, 23 febbraio 1616).

CLXIX. Deposizione di Giulio Forti (Venezia, 25 marzo 1616).

CLXX. Approbatio ecclesiastica del De admirandis (Parigi 20 maggio 1616).

CLXXI. Carmen congratulatorium di Grégoire Certain.

CLXXII. Carmen congratulatorium di Ponce Privat.

CLXXIII. Typographus Lectori.

CLXXIV. Estratto del privilegio del re.

CLXXV. Liber Conclusionum (Parigi, 1° ottobre 1616).

CLXXVI. John Chamberlain a Dudley Carleton (Londra, 28 gennaio 1617).

CLXXVII. Giovanni Battista Lionello al Doge e al Senato (Londra, 6 febbraio 1617).

CLXXVIII. Congregazione del Santo Uffizio (Roma, 12 gennaio 1617).

CLXXIX. Congregazione del Santo Uffizio (Roma, 22 febbraio 1617).

CLXXX. Congregazione del Santo Uffizio, Visita alle carceri del Santo Uffizio (Roma, 20 marzo 1617).

CLXXXI. Paolo Emilio Sfondrati a Paolo Vicari da Garessio (Tivoli, 22 ottobre 1617).

CLXXXII. Congregazione del Santo Uffizio (Roma, 19 dicembre 1617).

CLXXXIII. Congregazione del Santo Uffizio (Roma, 31 gennaio 1618).

CLXXXIV. Congregazione del Santo Uffizio (Roma, 14 marzo 1618).

CLXXXV. Congregazione del Santo Uffizio (Roma, 6 settembre 1618).

CLXXXVI. Noviziato di gregorio Spinola (Genova, 23 settembre 1603).

CLXXXVII. Falcultas suscipiendi lauream (Roma, 16 settembre 1611).

CLXXXVIII. Magister de gratia (1625).

CLXXXIX. Sentenza di morte (Tolosa, sabato 9 febbraio 1619).

CXC. Annali manoscritti dell'hotel de ville di Tolosa (Registrata sotto l'anno 1618, ma redatta nel 1619).

CXCI. Esecuzione di Lucilio (Tolosa, 9 febbraio 1619).

CXCII. Ruolo delle forniture (Tolosa, 26 marzo 1619).

CXCIII. Ruolo delle giornate lavorative (Tolosa, 11 aprile 1619).

CXCIV. Sinodo pasquale 1619 in Tolosa (Tolosa, 16 aprile 1619).

CXCV. Conto della mercanzia (Tolosa, 2 settembre 1619).

CXCVI. Sentenza del Parlamento di Tolosa per la visita dei librai (Tolosa, sabato 26 ottobre 1619).

CXCVII. Ispezioni presso i librai (Tolosa, 30 ottobre 1619).

CXCVIII. Ispezioni presso i librai (Tolosa, 7 novembre 1619).

CXCIX. Esame, soppressione e correzione di libri (Tolosa, 11 novembre 1619).

CC. Soppressione di libri (Tolosa 12 novembre 1619).

CCI. Restituzione di libri (Tolosa, 16 novembre 1619).

CCII. Esame, soppressione e correzione di libri (Tolosa, 17 dicembre 1619).

CCIII. Restituzione di libri (Tolosa 19 dicembre 1619).

CCIV. Sopressione di libri (Tolosa, 19 dicembre 1619).

CCV. Correzione e restituzione di libri (Tolosa, 18 febbraio 1620).

CCVI. de Barthès a Jean de Rudèle (Parigi, 10 giugno 1620).

CCVII. Liber conclusionum Sacrae Facultatis Theologicae Parisiensis (Parigi, 13 giugno 1620).

CCVIII. De Barthès a Jean de Rudèle (Parigi 21 giugno 1620).

CCIX. Jean Dupuy a Jean de Rudèle (Luglio 1620).

CCX. De La Gorrée a Jean de Rudèle (Luglio 1620).

CCXI. Nicolas de Mauléon a Jean de Rudèle (Luglio 1620).

CCXII. Esame di Gabriel Pelissier (Luglio 1620).

CCXIII. Censura del De admirandis da parte di Camillo Cesari (agosto-settembre 1618).

CCXIV. Censura del De admirandis da parte di Sebastiano De Paolis (luglio 1619).

CCXV. Censura del De admirandis da parte di Nicola Modaffari (giugno 1620).

CCXVI. Congregazione dell'Indice (2 aprile 1618).

CCXVII. Congregazione dell'Indice (7 settembre 1618).

CCXVIII. Congregazione dell'Indice (19 luglio 1619).

CCXIX. Congregazione dell'Indice (31 gennaio 1620).

CCXX. Congregazione dell'Indice (3 luglio 1620).

CCXXI. Jean de Rudèle condanna le opere di Vanini (Tolosa, 16 luglio 1620).

CCXXII. Divieto di Vendita (Tolosa 13 agosto 1620).

CCXXIII. Annali dell'Hotel de ville di Tolosa: Chronique 291 (Tolosa, 1620).